Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Dyrektor szkoły umożliwia uczniom, którzy ukończyli 18 lat zdobycie dodatkowych uprawnień na organizowanych kursach kwalifikacyjnych.

Kursy są częściowo odpłatne. Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne w dni powszednie po zajęciach szkolnych (istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia terminu).

W zakresie organizacji szkoleń współpracujemy z następującymi firmami:

 • Ośrodkiem Szkolenia ORENT z Torunia
 • Ośrodkiem Doradztwa i Szkolenia BHP Ekspert z Włocławka
 • firmą AUTOM Szkolenia Zawodowe z Włocławka
 • firmą CENTRO PLUS z Włocławka

Opłaty za kurs przyjmuje prowadzący szkolenie. Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia praktycznego p. Krystyna Pyda w pokoju 48B.

Daj uczniowi "wędkę" a praca sama się znajdzie.
"Wędka" to dodatkowe kwalifikacje, które ułatwiają naszym uczniom zdobyć pracę na realizowanych szkoleniach:

Liczba uczniów, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje:

Lp.

Rodzaj kursu

Liczba uczniów

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.

Kurs na wózki jezdniowe

86

117

93

47

40

55

50

2.

Kurs LPG

--

8

2

5

1

--

--

3.

Kurs na podesty ruchome

--

1

2

--

--

--

--

4.

Kurs na żurawie przeładunkowe tzw. HDS

--

12

10

7

4

5

9

5.

Kurs na suwnice

--

--

3

1

3

--

2

6.

Kurs energetyczny „E” GR.I

--

--

3

3

--

1

--

7.

Kurs na kombajny zbożowe

--

--

10

--

4

1

1

8.

Kurs na pilarki spalinowe

--

--

5

3

--

5

1

9.

Kurs spawacza metodą TIG

--

5

--

--

--

3

16

10. Kurs na koparko-
ładowarki
          3 --
11. Kurs na koparki
jednonaczyniowe
-- -- -- -- -- -- 7

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10 września 2009
  lub
 • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10 września 2008

Terminem "kwalifikacja wstępna" określa się prawie pełną wersję tego szkolenia, na które składa się 280 godzin.
Obecnie, po wprowadzeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin zajęć), "pełną" wersję kwalifikacji wstępnej powinni ukończyć jedynie najmłodsi adepci zawodu kierowcy:

 • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

o ile chcą uniknąć ograniczeń ze względu na wiek.

Osoby starsze (kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia) mogą ukończyć jedynie kwalifikację wstępną przyspieszoną. I tak:

 • osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C lub C+E, może to robić już od 18 roku życia pod warunkiem ukończenia "pełnej" kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznacza ograniczenie wyłącznie od tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 - pojazdów samochodowych (z wyjątkiem autobusu) o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E - zespołem pojazdów o DMC do 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego o DMC do 3,5 ton i przyczepy o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E - ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E.
 • Osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D lub D+E, może to robić już od 21 roku życia pod warunkiem ukończenia "pełnej" kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą - szersza definicja w słowniczku na dole strony) lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Reasumując:

 • Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń „tonażowych” i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć „pełną” kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • Jeśli jesteś w wieku od 21 do 23 lat, masz kat. D lub D+E, nie chcesz mieć ograniczeń i nie chcesz czekać do 23 roku życia, musisz skończyć "pełną" kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 23 lata, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kwalifikacji wstępnej! Warto o tym pamiętać, bo niestety ciągle znajdują się ośrodki, które wmawiają osobom rozszerzającym prawo jazdy o kategorię E, że po zdaniu egzaminu muszą na nowo zrobić kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Cennik szkoleń dla uczniów i absolwentów ZSS w firmie AUTOM

 • Kwalifikacja wstępna - 2900 zł. (ZSS - 1885 zł.);
 • Audyt - 300 zł (ZSS - 195 zł.);
 • Prawo jazdy kategorii C - 1900 zł. (ZSS - 1800 zł.);
 • Prawo jazdy kategorii C+E - 1750 zł. (ZSS - 1700 zł.) - kurs obejmuje jazdę ciągnikiem siodłowym z naczepą.Zaświadczenie o ukończeniu kursu KIEROWCA OPERATOR
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Zaświadczenie o ukończeniu kursu SPAWACZA

Certyfikat operatora wózków jezdniowych

Opracowała:
kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Krystyna PydaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.