Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Suwnica - dźwignica utworzona z przejezdnego pomostu, bramy lub mostu, wzdłuż których może poruszać się wózek wyposażony w wyciągarkę - hakową lub chwytakową, co daje możliwość przemieszczania ładunku w przestrzeni (w 3 wzajemnie prostopadłych kierunkach). Mechanizmy jazdy i podnoszenia mają napęd elektryczny lub ręczny. Suwnica poruszająca się wzdłuż torów ułożonych wysoko (na słupach wzdłuż ścian budynku lub na estakadzie) nosi nazwę suwnicy pomostowej i jest często używana w halach produkcyjnych. Suwnica o konstrukcji nośnej wspartej na 2 przejezdnych podporach, poruszających się po torach ułożonych na ziemi, nosi nazwę suwnicy bramowej lub, przy większych rozpiętościach suwnicy mostowej. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic.

Koszt szkolenia dla uczniów naszej szkoły 250,-zł. plus koszt egzaminu zewnętrznego 152,-zł., złożonego przed egzaminatorem z UDT (Urząd Dozoru Technicznego).  Czas trwania kursu od 5 do 7 dni.  Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.