Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Kurs na podesty ruchome tzw. zwyżka to maszyna służąca do podnoszenia ludzi w specjalnie skonstruowanym koszu umieszczonym na końcu wysięgnika lub elementu składanego w celu wykonania prac na wysokości.

Koszt szkolenia 550,-zł., ale dla uczniów naszej szkoły 250,-zł. plus koszt egzaminu zewnętrznego 152,-zł., złożonego przed egzaminatorem z UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Czas trwania kursu od 5 do 7 dni.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.