Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Koszt szkolenia 350,-zł., ale dla uczniów naszej szkoły wyniesie 200,-zł. Kurs kończy się bezpłatnym egzaminem wewnętrznym. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Liczba godzin kursu 67.

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia oraz aktualne okresowe badania lekarskie.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.