Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr. 89, poz 625) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są zobowiązane do posiadania aktualnych "Świadectw kwalifikacyjnych" - "Uprawnień energetycznych" wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

Szkolenie pozwala na zdobycie uprawnień w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz napraw i remontów urządzeń i instalacji.

Koszt szkolenia 200,- zł ale dla uczniów naszej szkoły 150,- zł. plus koszt egzaminu 160,- zł.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.