Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Żuraw przenośny (nazwa potoczna HDS) to żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku. Podstawowe kategorie żurawi przenośnych to żurawie do transportu materiałów budowlanych oraz do transportu drewna (z rotatorem i chwytakiem tzw. żuraw leśny).

Koszt szkolenia 600,-zł., ale dla uczniów naszej szkoły 300,-zł. plus koszt egzaminu zewnętrznego 152,-zł., złożonego przed egzaminatorem z UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Czas trwania kursu od 5 do 7 dni. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Dozór Techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.