Misja

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku kształci specjalistów zgodnie z potrzebami gospodarki,
rozwija osobowość i zainteresowania uczniów.

Zgodnie z misją szkoły działania Szok-u skierowane są na przygotowania uczniów do kreowania ich własnej ścieżki kariery zawodowej poprzez wybór zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Pomysł powstania Szok-u w naszej szkole zrodził się podczas redagowania Programu Rozwoju Szkoły; przy tworzeniu którego uwzględniono Projekt Phare 2001, Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko - pomorskim.
Ze względu na brak funduszy szkoła nasza nie zatrudnia doradcy zawodowego, dlatego też działania Szok-u prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych.

Zespół koordynujący działania Szok-u:

 • nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - pani Jadwiga Waleczko
 • pedagog - pani Mariola Dorsz, Renata Smok

Cele

Zmieniające się obecnie bardzo dynamicznie wymagania rynku pracy oraz wysokie bezrobocie stały się dla nas wyzwaniem przy tworzeniu SzOK-u.
Młodzież coraz częściej zadaje sobie pytania:
Jaki jestem?,
Jaki jest świat pracy?, Jak się w nim poruszać?
Jak zrealizować marzenia?
Dlatego uczniom potrzebna jest wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje zawodowe.
Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, w którym uczniowie mogą zaplanować ścieżkę własnej kariery zawodowej, poprzez poznanie zasad rządzących rynkiem pracy. Cele i zadania Szok-u zostały opracowane na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i skierowane są do całej społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów.

Cele:

 • przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania swojej drogi zawodowej
 • zwiększenie dostępu do informacji o rynku pracy
 • pomoc uczniom w wybraniu właściwej ścieżki zawodowe
 • wyrównanie szans na rynku pracy młodzieży ze wsi uczącej się w naszej szkole
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.

 

Regulamin

 • Siedziba Szok-u mieści się w sali 62B
 • SzOK działa w formie zajęć pozalekcyjnych
 • Z działalności Szok-u mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice
 • Uczeń może szukać informacji samodzielnie oraz brać udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych
 • Po zakończeniu pracy uczeń powinien odnotować swoje działania w zeszycie odwiedzin Szok-u

 

Wyposażenie

 • Pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 • Drukarka
 • Laptop
 • Skaner
 • Piramida Kariery, program multimedialny
 • Wyprawka Maturzysty, program multimedialny
 • Kariera - multimedialny program interaktywny
 • Multimedialny poradnik pracownika i pracodawcy (Gazeta Prawna)
 • Multimedialny poradnik - Magister szuka pracy (Rzeczpospolita)
 • Filmy edukacyjne - podstawy przedsiębiorczości (wyd.Operon)
 • Materiały metodyczno - dydaktyczne do planowania kariery zawodowe (KOWEZiU)
 • Multimedialny podręcznik szkolnego doradcy zawodowego i Metoda Indywidualnego Planowania Działań (projekt Zawodowe Drogowskaz)

Partnerzy

 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Włocławek ul. Ogniowa
 • Ochotniczy Hufiec Pracy
 • Urząd Pracy we Włocławku
 • Urząd Miasta
 • Zakłady pracy

 

administrator: Wioletta Babińska, materiały: Jadwiga Waleczko

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates