Godzina wychowawcza

Szkolny Ośrodek Kariery proponuje współpracę z wychowawcami klas polegającą na przeprowadzeniu w ramach godzin wychowawczych cyklu zajęć z następujących tematów:

  • Ocena własnych zdolności i możliwości
  • Wartości ważne w życiu
  • Zainteresowania i kierunki aktywności w aspekcie trafnego wyboru zawodu
  • Styl uczenia się
  • Wartości cenione w pracy zawodowej
  • Rozwiniecie i wzmocnienie spostrzegania własnych atutów
  • Rozwój własny - poznanie wartości ważnych dla projektowania przyszłości
  • Znaczenie wiedzy i kompetencji w dokonywaniu wszelkich wyborów
  • Znaczenie specyfiki uczenia się w sytuacji wyboru zawodu i planowania kariery
  • Definiowanie ról życiowych obecnych i przyszłych oraz związku między nimi

 

administrator: Wioletta Babińska, materiały: Jadwiga Waleczko

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates