Misja

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku kształci specjalistów zgodnie z potrzebami gospodarki,
rozwija osobowość i zainteresowania uczniów.

Zgodnie z misją szkoły działania Szok-u skierowane są na przygotowania uczniów do kreowania ich własnej ścieżki kariery zawodowej poprzez wybór zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Pomysł powstania Szok-u w naszej szkole zrodził się podczas redagowania Programu Rozwoju Szkoły; przy tworzeniu którego uwzględniono Projekt Phare 2001, Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko - pomorskim.
Ze względu na brak funduszy szkoła nasza nie zatrudnia doradcy zawodowego, dlatego też działania Szok-u prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych.

Zespół koordynujący działania Szok-u:

  • nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - pani Jadwiga Waleczko
  • pedagog - pani Mariola Dorsz, Renata Smok

 

Dyżur

Dzień otwarcia Godziny otwarcia Opiekun
Czwartek 15.00 Jadwiga Waleczko
Czwartek 14.00 - 15.00 Mariola Dorsz

sala: 62B

 

administrator strony: Wioletta Babińska, materiały: Jadwiga Waleczko

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates