ZSS
AKTUALNOŚCI
Szukaj informacji w ZSS
Strona główna
| 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |
2008-09-25 Zebranie dla rodziców klas maturalnych.

W dniu 25 września 2008 roku o godz. 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców klas maturalnych. Rodzice uzyskali niezbędne informacje odnośnie egzaminów zewnętrznych, jakie będą zdawać uczniowie w tym roku szkolnym.

  • Dyrektor Ryszard Suwała poinformował o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez zdających najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych.
  • Wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska zapoznała zebranych z regulaminem, procedurami i sposobami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
  • Nauczyciele: Alicja Filipczak - język polski, Anna Lewandowska - Pudlińska - języki obce, Ewelina Nowakowska - geografia, historia, oraz Marek Jaworski - przedmioty zawodowe, omówili szczegółowe zasady zdawania egzaminu z wybranych przez uczniów przedmiotów egzaminacyjnych oraz poinformowali o dodatkowych zajęciach jakie prowadzą z maturzystami, dzieląc się jednocześnie obserwacjami na temat jak do tej pory pracuje młodzież.
Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.

2008-09-19 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych

W dniu 18 września 2008 roku o godzinie 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych.
• Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Suwała zaprezentował Rodzicom szkołę w tym sukcesy i osiągnięcia uczniów.
• Rodzice uczniów klas pierwszych wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołów artystycznych promujących działalność pozalekcyjną szkoły.
• Pani Anna Grabowska – Dąbek przeprowadziła krótką pogadankę na temat narkomanii.
• Po zakończeniu spotkania z dyrekcją szkoły odbyły się zebrania z wychowawcami poszczególnych klas, gdzie zapoznano rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wymaganiami stawianymi młodzieży oraz zasadami i formami pracy w Zespole Szkół Samochodowych.

zobacz więcej >>

2008-09-03 POGOTOWIE NAUKOWE

POGOTOWIE NAUKOWE

W roku szkolnym 2008/2009 zapewniamy uczniom pomoc w nauce z każdego przedmiotu w ramach

Pogotowia Naukowego Nauczycieli.

Na dodatkowych zajęciach, prowadzonych po lub przed lekcjami, uczniowie mogą  uzyskać pomoc w przygotowaniu się do egzaminów zewnętrznych oraz w nadrobieniu zaległości w nauce. Terminy spotkań z nauczycielami przedstawiamy  na tablicy informacyjnej.

ZAPRASZAMY  NA  ZAJĘCIA

2008-09-01 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008 / 2009

1 września 2008 o godzinie 9.00 społeczność Zespołu Szkół Samochodowych zainaugurowała rok szkolny 2008/2009. Dyrektor Szkoły Ryszard Suwała powitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa usłyszeli pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w naszej szkole. Uczniowie usłyszeli życzenia sukcesów w nauce, pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych i wszystkiego co najlepsze. Inaugurację uświetniły jak zawsze występy szkolnych zespołów artystycznych i orkiestry dętej.

zobacz więcej >>

2008-06-20 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008
2008-06-16 Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas III ZSZ

W piątek 13 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Świadectwa z rąk Pana Dyrektora Ryszarda Suwały otrzymało 63 absolwentów. Kolegom kończącym szkołę życzymy wielu sukcesów i powodzenia na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który już w poniedziałek 16 czerwca.

zobacz więcej >>

2008-06-06 Nowa pracownia komputerowa w ZSS

W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół 2007r." współfinansowanego przez Unie Europejską pod hasłem "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości wyrównania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie" w Zespole Szkół Samochodowych w dniu 30 maja 2008r. zainstalowano punkty logiczne sieci LAN w nowo powstającej pracowni komputerowej. Dostawa kompletnego sprzętu komputerowego nastąpi 06.06.2008r. Oprócz pracowni komputerowej powstanie Multimedialne Centrum Informacji dla młodzieży oraz Mobilny Zestaw Multimedialny i stanowisko pracy własnej dla nauczyciela.

2008-05-30 V miejsce dla Samochodówki w CENTRALNYM FINALE XXXI ZAWODÓW SPORTOWO - Sprawni jak Żołnierze 2008

Szkolna drużyna sportów obronnych z "Samochodówki" zajęła V miejsce w CENTRALNYM FINALE XXXI ZAWODÓW SPORTOWO - "Sprawni jak Żołnierze 2008". Zawody odbywały się w Bielsku Białej w dniach 27 - 30 maja 2008r. Przypominamy także niedawny sukces szkolnej drużyny - I miejsce w kraju w Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety" w kategorii zespołowej chłopców. Zawody odbywały się w Brzozowie w dniach 14 - 16 maja 2008r. Bohaterowie szkolnych sukcesów to drużyny sportowe dziewcząt i chłopców w składzie: Agnieszka Szczepańska, Marta Woźniak, Daria Orzelska i Andrzej Pawłowski, Piotr Rogoziński, Mirosław Matuszewski, Mateusz Machnowski oraz ich opiekunowie mgr Józef Krysztoforski i mgr Jerzy Mikołajewski.

2008-05-29 Zebrania z rodzicami - czwartek, godz. 15.30

29 maja 2008 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się zebrania z rodzicami. Na spotkaniach z wychowawcami rodzice zapoznali się z propozycjami ocen końcoworocznych i propozycjami ocen z zachowania.

zobacz więcej >>

2008-05-26 Zebrania z rodzicami uczniów klas III ZSZ

Zebrania z rodzicami uczniów klas III ZSZ odbędą się 26 maja 2008r. / poniedziałek / o godz. 15.30

zobacz więcej >>

2008-05-22 Wycieczka do Krakowa i Zakopanego

W dniach od 22 do 25 kwietnia 2008 r. uczniowie klas Technikum Samochodowego wraz z opiekunami Katarzyną Dąbrowską, Mariolą Dorsz i Moniką Lamką - Czerwińską brali udział w wycieczce do Krakowa i Zakopanego. W Krakowie zwiedzaliśmy Wawel. Obejrzeliśmy wystawę oręża polskiego, skarbiec, komnaty królewskie oraz Katedrę. Odwiedziliśmy też Smoka, który na pożegnanie Krakowa ochoczo zionął ogniem.

zobacz więcej >>

2008-05-21 Szkolny Konkurs Wiedzy Komputerowej

Dnia 21 maja 2008r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Komputerowej przeznaczony dla młodzieży ZSS. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Wszystkim uczestnikom dziękuję za podjęcie wyzwania.
Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Radosław Wiliński (klasa II Lpa)
II miejsce: Tomasz Wnuk (klasa II Lpa)
III miejsce: Michalski Adam (klasa I Lpd)

Nagrody w konkursie ufundował sklep komputerowy DELTA przy ul. Św. Antoniego 45. Uczestnicy konkursu otrzymali: programy antywirusowe F-Secure, pendrive 2 GB, płyty demo z programami antywirusowym, ponadto: podkładki, notesy, długopisy i ulotki informacyjne.

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Organizator konkursu: Wioletta Babińska.

zobacz więcej >>


poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] [99] [100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] nastepna

POWRÓT