ZSS
AKTUALNOŚCI
Szukaj informacji w ZSS
Strona główna
| 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 |
2009-10-07 Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" w Samochodówce

W dniu 07 października 2009 roku o godz. 9.45 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku odbyła się II Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" z udziałem przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Urzędu Pracy oraz zakładów pracy chronionej:Radio HIT, Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARGUS", Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów i absolwentów oddziałów integracyjnych ZSS i ich rodziców. Uzyskane informacje z pewnością pomogą wejść na rynek pracy niepełnosprawnym.

zobacz więcej >>

2009-10-05 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Zespół Szkół Samochodowych w dniach 5 - 9 października 2009r. bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

zobacz więcej >>

2009-10-02 Dzień Otwarty w WORD

W dniu 2 października 2009 roku szkolne zespoły artystyczne wraz z opiekunami uświetniły Dzień Otwarty WORD. Występ zespołu tanecznego, orkiestry dętej i zespołu wokalnego cieszył się ogromną popularnością i przyciągnął wielu widzów, czego dowodem jest galeria zdjęć z tej imprezy. Zapraszamy do obejrzenia...

zobacz więcej >>

2009-09-29 Europejski Dzień Języków

Dnia 29 września 2009 roku odbył się w Zespole Szkół Samochodowych Europejski Dzień Języków. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie karaoke na najlepiej wykonaną piosenkę anglojęzyczną oraz w konkursie: Czy znasz kraje niemieckojęzyczne - W konkursie piosenki zwyciężyła Magdalena Niedzielska z klasy 2LPD, a największą wiedzą o krajach niemieckojęzycznych popisał się Jakub Kurzawski z klasy I TSA zajmując pierwsze miejsce w konkursie. Gratujemy!

zobacz więcej >>

2009-09-24 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

W dniu 24 września 2009 roku o godz. 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych. Rodzice zostali zapoznani z informacjami na temat tegorocznych egzaminów zewnętrznych.

zobacz więcej >>

2009-09-18 Sprzątanie świata

18 września 2009 roku młodzież Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w corocznej akcji Sprzątania Świata. Uczniowie wraz z opiekunami ochoczo porządkowali teren wokół szkoły i pobliskich lasów, czego dowodem jest nasza galeria. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

zobacz więcej >>

2009-09-17 Sukces Samochodówki

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku realizowano autorski projekt "Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę 170 620,00 zł, w tym udział miasta Włocławek wyniósł 20 474, 40 zł. Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany był do uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Uczestniczyło w nim 74 uczniów: 22 w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i 52 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosiła: 64 godziny na ucznia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i 105 godzin na ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

zobacz więcej >>

2009-09-15 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych.

W dniu 15 września 2009 roku o godz. 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców klas pierwszych. Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły, przedstawił także nasze sukcesy i osiągnięcia. Pedagog Anna Grabowska - Dąbek przeprowadziła pogadankę na temat narkomanii oraz dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Z wielkim aplauzem rodziców spotkał się koncert przygotowany przez młodzież ze szkolnych zespołów artystycznych i orkiestry dętej.
Po koncercie rodzice wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych sal, gdzie zostali szczegółowo zapoznani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wymaganiami stawianymi młodzieży oraz formami pracy w Zespole Szkół Samochodowych.

zobacz więcej >>

2009-09-12 Seminarium naukowo - techniczne

W sobotę  12 września 2009 roku  o godz. 9.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki  we Włocławku odbyło się seminarium naukowo - techniczne na temat badania technicznego pojazdów w świetle aktualnych przepisów.

zobacz więcej >>

2009-09-07 Kiermasz używanych podręczników

Od poniedziałku, tj. 7 września 2009 rusza w naszej szkole kiermasz podręczników. Osoby zainteresowane zapraszamy od tego dnia codziennie w przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie chcący sprzedać podręczniki powinni w odpowiedni sposób je przygotować. Na ostatniej stronie należy zapisać ołówkiem dane: imię, nazwisko, klasę oraz .... rozsądną cenę. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie holu głównym. Zapraszamy do aktywnego udziału. 

zobacz więcej >>

2009-09-01 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 w ZSS

1 września 2009 roku o godzinie 10.00 zainaugurowany został rok szkolny 2009/2010. W słoneczny, poniedziałkowy poranek Dyrektor Ryszard Suwała powitał wszystkich zebranych. Uczniowie usłyszeli życzenia sukcesów w nadchodzącym roku, bardzo dobrych wyników w nauce i na egzaminach zewnętrznych. Szczególnie ciepłe słowa usłyszała młodzież rozpoczynająca naukę w "Samochodówce".

zobacz więcej >>

2009-06-19 Zakończenie roku szkolnego 2008/2009

W dniu 19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2008/2009. Mijający rok obfitował w sukcesy młodzieży w konkursach, olimpiadach i zawodach różnego szczebla. Dyrektor Ryszard Suwała wyróżnił dziewczęta i młodzież, którzy na te sukcesy ciężko pracowali. Nie zabrakło także nagród za czynny udział w promocji szkoły, poprzez uczestnictwo w zajęciach poza lekcyjnych i co najważniejsze nagród za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

zobacz więcej >>


poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93] [94] [95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] nastepna

POWRÓT