Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE
Wyszukiwarka nauczycieli >>
L.P Imię i nazwisko nauczane przedmioty
1 mgr inż. Ryszard Suwałaprzedmioty zawodowe samochodowe
- dyrektor szkoły
2 mgr inż. Janusz Karczmarczykprzedmioty zawodowe samochodowe
- wicedyrektor
3 mgr Katarzyna Dąbrowskajęzyk polski
- wicedyrektor
4 mgr Monika Bartkowiakjęzyk polski
5 mgr Agnieszka Kuchtajęzyk polski
6 mgr Aleksandra Mizgajskajęzyk polski, język rosyjski
7 mgr Agnieszka Pawłowskajęzyk polski
8 mgr Katarzyna Rzepecka - Paluchjęzyk polski
9 mgr Anna Augustynowiczjęzyk niemiecki, muzyka
10 mgr Emilia Basis ( Maślanka )język angielski
11 mgr Monika Bieniasjęzyk angielski, język rosyjski
12 dr Agnieszka Galczak - Frochjęzyk rosyjski
13 mgr Urszula Ignaczakjęzyk niemiecki
14 mgr Paweł Kubackijęzyk angielski
15 mgr Magdalena Moszczyńska - Pętkowskajęzyk angielski
16 mgr Aniela Murzyńskajęzyk angielski
17 mgr Urszula Puchalskajęzyk angielski
18 mgr Sylwia Skibińskajęzyk angielski
19 mgr Anna Trawińska - Jakubowskajęzyk angielski
20 mgr Karolina Wilmańskajęzyk angielski
21 mgr Dariusz Borowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
22 mgr Jolanta Dankiewiczhistoria, geografia
23 mgr Anita Kaniewska - Kwiatkowskahistoria
24 mgr Dariusz Kozińskihistoria, wiedza o społeczeństwie
25 mgr Józef Krysztoforskiprzysposobienie obronne, wychowanie fizyczne
26 mgr Ewelina Nowakowskageografia
27 mgr Ireneusz Zajączkowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
28 mgr Arkadiusz Augustynowiczbiologia
29 mgr Ewa Ziółkowskabiologia, chemia, rewalidacja
30 mgr Konrad Adamczewskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
31 mgr Robert Fetermatematyka, informatyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
32 mgr Krystyna Górskamatematyka
33 mgr Renata Murawskamatematyka, informatyka
34 mgr Aneta Pasekmatematyka, teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
35 mgr Agnieszka Piernikowska (Wojciechowska)matematyka
36 mgr Renata Radgowska - Haormatematyka
37 mgr inż. Rafał Rekteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
38 mgr inż. Łukasz Stasinowskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
39 mgr inż. Rafał Trawczyńskiteoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe informatyczne
40 mgr Katarzyna Bychowskachemia
41 mgr Małgorzata Grzybowskafizyka, matematyka
42 mgr inż. Krystyna Pydainformatyka
- kierownik szkolenia praktycznego
43 mgr inż. Jadwiga Waleczkoprzedsiębiorczość
44 mgr inż. Andrzej Grzywaczprzedmioty zawodowe samochodowe
45 mgr inż. Marek Jaworskiprzedmioty zawodowe samochodowe
46 mgr inż. Grzegorz Kluczewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
47 dr inż. Mariusz Koprowskiprzedmioty zawodowe samochodowe
48 mgr inż. Krzysztof Kryskaprzedmioty zawodowe samochodowe
49 mgr inż. Mirosław Matuszewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
50 mgr Kazimierz Pikosprzedmioty zawodowe samochodowe
51 mgr inż. Wojciech Sikorskiprzedmioty zawodowe samochodowe
52 mgr inż. Jerzy Tyterprzedmioty zawodowe samochodowe
53 mgr inż. Zbigniew Wasielakprzedmioty zawodowe samochodowe
54 mgr inż. Janusz Wiśniewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
55 mgr Elżbieta Borowskawychowanie fizyczne
56 mgr Maciej Borowskiwychowanie fizyczne
57 mgr Jacek Iwaniszczukwychowanie fizyczne
58 mgr Beata Matusiakwychowanie fizyczne
59 mgr Elżbieta Mikołajewskawychowanie fizyczne, rewalidacja
60 mgr Jerzy Mikołajewskiwychowanie fizyczne
61 mgr Dariusz Wierzbickiwychowanie fizyczne
62 mgr Anna Czarkowskareligia
63 mgr Zbigniew Ryniecreligia
64 mgr Kasandra Witkowskareligia
65 mgr Katarzyna Bawolskabezpieczeństwo i higiena pracy, przedsiębiorczość, rewalidacja
66 mgr Magdalena Cześninzajęcia rewalidacyjne
67 mgr Iwona Ćwiklińskapedagog, nauczyciel rewalidacji, socjoterapia, doradca zawodowy,nauczyciel bibliotekarz
68 mgr Mariola Dorszpedagog
69 mgr Urszula Fabijańskanauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspierający
70 mgr Patrycja GawinieckaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
71 dr Anna Grabowska - Dąbekpedagog
72 mgr Małgorzata Gurtowska - Grzegórskaprzedsiębiorczość, doradca zawodowy, nauczyciel rewalidacji,
73 mgr Monika JarlińskaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
74 mgr Iwona JerzyłoNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
75 mgr Anita KwiatkowskaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
76 mgr Małgorzata Mechułazajęcia rewalidacyjne
77 mgr Aleksandra NawlickaNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
78 mgr Izabela OperleinNauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspomagający proces edukacji
79 mgr Renata Smokzajęcia rewalidacyjne
80 mgr Aneta Sokołowskanauczyciel zajęć psychologiczno - pedagogicznych
81 mgr Oliwia Ubeckawiedza o kulturze
82 mgr Kinga Zamerska - Rucińskanauczyciel rewalidacji
83 mgr Wioletta Klepacznauczyciel bibliotekarz
84 mgr Agata Kurzępanauczyciel bibliotekarz
85 mgr Grzegorz Augustynowiczzajęcia pozalekcyjne - opiekun zespołów muzycznych
86 mgr Andrzej Marciniakzajęcia pozalekcyjne
- opiekun orkiestry dętej
87 mgr Marcin Woźniakorkiestra
88 mgr Witold DawidekPracownie: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki samochodowej , zajęcia praktyczne specjalizujące, diagnosta samochodowy
- kierownik warsztatów
89 mgr Szczepan ZielińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
90 Mariusz Afeltowiczzajęcia praktyczne
91 mgr Piotr Baranowskizajęcia praktyczne
92 mgr Arkadiusz Borawskizajęcia praktyczne
93 mgr inż. Jacek Dąbrowskizajęcia praktyczne
94 mgr Edward Frydrychzajęcia praktyczne
95 inż. Mirosław JasienieckiZajęcia praktyczne i specjalizujące
96 mgr Robert Jurczykowskizajęcia praktyczne
97 mgr Sławomir KlocZajęcia praktyczne i specjalizujące
98 inż. Karol KonopińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
99 mgr Witold Majchrowiczzajęcia praktyczne
100 mgr Piotr Maleczajęcia praktyczne
101 Sławomir OborskiZajęcia praktyczne i specjalizujące,
102 mgr Marek PawlaczykZajęcia praktyczne i specjalizujące,
103 Andrzej PietrzakZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
104 inż. Paweł ProszkiewiczZajęcia praktyczne
105 Ryszard RosińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
106 Marcin Smardzewskizajęcia praktyczne
107 mgr Leszek SzachewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
108 Grzegorz WnukiewiczZajęcia praktyczne
109 Piotr WnukiewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
110 mgr Sławomir Lewandowskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
111 mgr Jacek Szymańskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
112 mgr Konrad Żołnowskinauka jazdy


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.