Ogldaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE
Wyszukiwarka nauczycieli >>
L.P Imi i nazwisko nauczane przedmioty
1 mgr inż. Ryszard Suwałaprzedmioty zawodowe samochodowe
- dyrektor szkoły
2 mgr inż. Janusz Karczmarczykprzedmioty zawodowe samochodowe
- wicedyrektor
3 mgr Katarzyna Dąbrowskajęzyk polski
- wicedyrektor
4 mgr Monika Bartkowiakjęzyk polski
5 mgr Agnieszka Kuchtajęzyk polski
6 mgr Aleksandra Mizgajskajęzyk polski, język rosyjski
7 mgr Agnieszka Pawłowskajęzyk polski
8 mgr Katarzyna Rzepecka - Paluchjęzyk polski
9 mgr Emilia Basis ( Maślanka )język angielski
10 mgr Monika Bieniasjęzyk angielski, język rosyjski
11 mgr Ewa Czerwińskajęzyk niemiecki
12 mgr Urszula Ignaczakjęzyk niemiecki
13 mgr Sylwia Jabłońskajęzyk angielski
14 mgr Barbara Jastrzębskajęzyk rosyjski
- wicedyrektor do sierpnia 2015
15 mgr Paweł Kubackijęzyk angielski
16 mgr Magdalena Moszczyńska - Pętkowskajęzyk angielski
17 mgr Aniela Murzyńskajęzyk angielski
18 mgr Urszula Puchalskajęzyk angielski
19 mgr Karolina Wilmańskajęzyk angielski
20 mgr Dariusz Borowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
21 mgr Jolanta Dankiewiczhistoria, geografia
22 mgr Anita Kaniewska - Kwiatkowskahistoria
23 mgr Dariusz Kozińskihistoria, wiedza o społeczeństwie
24 mgr Ewelina Nowakowskageografia
25 mgr Bożena Piętowskahistoria, wiedza o społeczeństwie
26 mgr Arkadiusz Augustynowiczbiologia
27 mgr Ewa Ziółkowskabiologia, chemia, rewalidacja
28 mgr Konrad Adamczewskiinformatyka
29 mgr Robert Fetermatematyka, informatyka
30 mgr Krystyna Górskamatematyka, informatyka
31 mgr Renata Murawskamatematyka, informatyka
32 mgr Aneta Pasekmatematyka, informatyka
33 mgr Agnieszka Piernikowska (Wojciechowska)matematyka
34 mgr Renata Radgowska - Haormatematyka
35 mgr inż. Łukasz StasinowskiZawodowe informatyczne
36 mgr Małgorzata Grzybowskafizyka, matematyka
37 mgr Anna Skrodzkachemia, informatyka
38 mgr inż. Krystyna Pydainformatyka
- kierownik szkolenia praktycznego
39 mgr inż. Jadwiga Waleczkoprzedsiębiorczość
40 mgr inż. Andrzej Grzywaczprzedmioty zawodowe samochodowe
41 mgr inż. Marek Jaworskiprzedmioty zawodowe samochodowe
42 mgr inż. Grzegorz Kluczewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
43 dr inż. Mariusz Koprowskiprzedmioty zawodowe samochodowe
44 mgr inż. Krzysztof Kryskaprzedmioty zawodowe samochodowe
45 mgr inż. Mirosław Matuszewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
46 mgr inż. Wojciech Sikorskiprzedmioty zawodowe samochodowe
47 mgr inż. Jerzy Tyterprzedmioty zawodowe samochodowe
48 mgr inż. Zbigniew Wasielakprzedmioty zawodowe samochodowe
49 mgr inż. Janusz Wiśniewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
50 mgr Elżbieta Borowskawychowanie fizyczne
51 mgr Maciej Borowskiwychowanie fizyczne
52 mgr Joanna Frontczakwychowanie fizyczne
53 mgr Jacek Iwaniszczukwychowanie fizyczne
54 mgr Beata Matusiakwychowanie fizyczne
55 mgr Elżbieta Mikołajewskawychowanie fizyczne, rewalidacja
56 mgr Jerzy Mikołajewskiwychowanie fizyczne
57 mgr Dariusz Wierzbickiwychowanie fizyczne
58 mgr Anna Czarkowskareligia
59 mgr Zbigniew Ryniecreligia
60 mgr Kasandra Witkowskareligia
61 mgr Katarzyna Bawolskabezpieczeństwo i higiena pracy, przedsiębiorczość, rewalidacja
62 mgr Magdalena Cześninzajęcia rewalidacyjne
63 mgr Iwona Ćwiklińskanauczyciel bibliotekarz, pedagog
64 mgr Mariola Dorszpedagog
65 mgr Urszula Fabijańskanauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspierający
66 dr Anna Grabowska - Dąbekpedagog
67 mgr Małgorzata Gurtowskaprzedsiębiorczość, nauczyciel rewalidacji
68 mgr Monika Lamka - Czerwińskazajęcia rewalidacyjne
69 mgr Małgorzata Mechułazajęcia rewalidacyjne
70 mgr Renata Smokzajęcia rewalidacyjne
71 mgr Oliwia Ubeckawiedza o kulturze
72 mgr Wioletta Klepacznauczyciel bibliotekarz
73 mgr Grzegorz Augustynowiczzajęcia pozalekcyjne - opiekun zespołów muzycznych
74 mgr Andrzej Marciniakzajęcia pozalekcyjne
- opiekun orkiestry dętej
75 mgr Witold DawidekPracownie: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki samochodowej , zajęcia praktyczne specjalizujące, diagnosta samochodowy
- kierownik warsztatów
76 mgr Szczepan ZielińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
77 Mariusz Afeltowiczzajęcia praktyczne
78 mgr Piotr Baranowskizajęcia praktyczne
79 mgr Arkadiusz Borawskizajęcia praktyczne
80 mgr inż. Jacek Dąbrowskizajęcia praktyczne
81 Edward Frydrychzajęcia praktyczne
82 mgr Remigiusz GrzegórskiPrzedmioty zawodowe, pracownia diagnostyki samochodowej, diagnosta samochodowy
83 inż. Mirosław JasienieckiZajęcia praktyczne i specjalizujące
84 mgr Robert Jurczykowskizajęcia praktyczne
85 mgr Sławomir KlocZajęcia praktyczne i specjalizujące
86 inż. Karol KonopińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
87 mgr Witold Majchrowiczzajęcia praktyczne
88 mgr Piotr Maleczajęcia praktyczne
89 Sławomir OborskiZajęcia praktyczne i specjalizujące,
90 mgr Marek PawlaczykZajęcia praktyczne i specjalizujące,
91 Andrzej PietrzakZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
92 inż. Paweł ProszkiewiczZajęcia praktyczne
93 Ryszard RosińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
94 mgr Wiesław SłabęckiZajęcia praktyczne i specjalizujące
95 Marcin Smardzewskizajęcia praktyczne
96 mgr Leszek SzachewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
97 Grzegorz WnukiewiczZajęcia praktyczne
98 Piotr WnukiewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
99 mgr Karol Hadrowiczzajęcia praktyczne, nauka jazdy
100 mgr Sławomir Lewandowskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
101 mgr Jacek Szymańskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
102 mgr Konrad Żołnowskinauka jazdy


Autorami witryny ZSS s: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiska
Dzikujemy Dyrekcji oraz koleankom i kolegom za przekazywane materiay.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjcia na stronie www.zss.q4.pl s wasnoci osb na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody wacicieli jest niedozwolone.