Ogldaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE
Wyszukiwarka nauczycieli >>
L.P Imi i nazwisko nauczane przedmioty
1 mgr inż. Ryszard Suwałaprzedmioty zawodowe samochodowe
- dyrektor szkoły
2 mgr inż. Janusz Karczmarczykprzedmioty zawodowe samochodowe
- wicedyrektor
3 mgr Katarzyna Dąbrowskajęzyk polski
- wicedyrektor
4 mgr Monika Bartkowiakjęzyk polski
5 mgr Agnieszka Kuchtajęzyk polski
6 mgr Aleksandra Mizgajskajęzyk polski, język rosyjski
7 mgr Agnieszka Pawłowskajęzyk polski
8 mgr Katarzyna Rzepecka - Paluchjęzyk polski
9 mgr Emilia Basis ( Maślanka )język angielski
10 mgr Monika Bieniasjęzyk angielski, język rosyjski
11 dr Agnieszka Galczak - Frochjęzyk rosyjski
12 mgr Urszula Ignaczakjęzyk niemiecki
13 mgr Paweł Kubackijęzyk angielski
14 mgr Magdalena Moszczyńska - Pętkowskajęzyk angielski
15 mgr Aniela Murzyńskajęzyk angielski
16 mgr Urszula Puchalskajęzyk angielski
17 mgr Sylwia Skibińskajęzyk angielski
18 mgr Karolina Wilmańskajęzyk angielski
19 mgr Dariusz Borowskihistoria, wiedza o społeczeństwie
20 mgr Jolanta Dankiewiczhistoria, geografia
21 mgr Anita Kaniewska - Kwiatkowskahistoria
22 mgr Dariusz Kozińskihistoria, wiedza o społeczeństwie
23 mgr Ewelina Nowakowskageografia
24 mgr Bożena Piętowskahistoria, wiedza o społeczeństwie
25 mgr Arkadiusz Augustynowiczbiologia
26 mgr Ewa Ziółkowskabiologia, chemia, rewalidacja
27 mgr Konrad Adamczewskiinformatyka
28 mgr Robert Fetermatematyka, informatyka
29 mgr Krystyna Górskamatematyka, informatyka
30 mgr Renata Murawskamatematyka, informatyka
31 mgr Aneta Pasekmatematyka, informatyka
32 mgr Agnieszka Piernikowska (Wojciechowska)matematyka
33 mgr Renata Radgowska - Haormatematyka
34 mgr inż. Łukasz StasinowskiZawodowe informatyczne
35 mgr Katarzyna Bychowskachemia
36 mgr Małgorzata Grzybowskafizyka, matematyka
37 mgr inż. Krystyna Pydainformatyka
- kierownik szkolenia praktycznego
38 mgr inż. Jadwiga Waleczkoprzedsiębiorczość
39 mgr inż. Andrzej Grzywaczprzedmioty zawodowe samochodowe
40 mgr inż. Marek Jaworskiprzedmioty zawodowe samochodowe
41 mgr inż. Grzegorz Kluczewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
42 dr inż. Mariusz Koprowskiprzedmioty zawodowe samochodowe
43 mgr inż. Krzysztof Kryskaprzedmioty zawodowe samochodowe
44 mgr inż. Mirosław Matuszewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
45 mgr inż. Wojciech Sikorskiprzedmioty zawodowe samochodowe
46 mgr inż. Jerzy Tyterprzedmioty zawodowe samochodowe
47 mgr inż. Zbigniew Wasielakprzedmioty zawodowe samochodowe
48 mgr inż. Janusz Wiśniewskiprzedmioty zawodowe samochodowe
49 mgr Elżbieta Borowskawychowanie fizyczne
50 mgr Maciej Borowskiwychowanie fizyczne
51 mgr Jacek Iwaniszczukwychowanie fizyczne
52 mgr Beata Matusiakwychowanie fizyczne
53 mgr Elżbieta Mikołajewskawychowanie fizyczne, rewalidacja
54 mgr Jerzy Mikołajewskiwychowanie fizyczne
55 mgr Dariusz Wierzbickiwychowanie fizyczne
56 mgr Anna Czarkowskareligia
57 mgr Zbigniew Ryniecreligia
58 mgr Kasandra Witkowskareligia
59 mgr Katarzyna Bawolskabezpieczeństwo i higiena pracy, przedsiębiorczość, rewalidacja
60 mgr Magdalena Cześninzajęcia rewalidacyjne
61 mgr Iwona Ćwiklińskanauczyciel bibliotekarz, pedagog
62 mgr Mariola Dorszpedagog
63 mgr Urszula Fabijańskanauczyciel rewalidacji oraz pedagog wspierający
64 dr Anna Grabowska - Dąbekpedagog
65 mgr Małgorzata Gurtowskaprzedsiębiorczość, nauczyciel rewalidacji
66 mgr Monika Lamka - Czerwińskazajęcia rewalidacyjne
67 mgr Małgorzata Mechułazajęcia rewalidacyjne
68 mgr Renata Smokzajęcia rewalidacyjne
69 mgr Oliwia Ubeckawiedza o kulturze
70 mgr Wioletta Klepacznauczyciel bibliotekarz
71 mgr Grzegorz Augustynowiczzajęcia pozalekcyjne - opiekun zespołów muzycznych
72 mgr Andrzej Marciniakzajęcia pozalekcyjne
- opiekun orkiestry dętej
73 mgr Marcin Woźniakorkiestra
74 mgr Witold DawidekPracownie: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki samochodowej , zajęcia praktyczne specjalizujące, diagnosta samochodowy
- kierownik warsztatów
75 mgr Szczepan ZielińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
76 Mariusz Afeltowiczzajęcia praktyczne
77 mgr Piotr Baranowskizajęcia praktyczne
78 mgr Arkadiusz Borawskizajęcia praktyczne
79 mgr inż. Jacek Dąbrowskizajęcia praktyczne
80 Edward Frydrychzajęcia praktyczne
81 inż. Mirosław JasienieckiZajęcia praktyczne i specjalizujące
82 mgr Robert Jurczykowskizajęcia praktyczne
83 mgr Sławomir KlocZajęcia praktyczne i specjalizujące
84 inż. Karol KonopińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
85 mgr Witold Majchrowiczzajęcia praktyczne
86 mgr Piotr Maleczajęcia praktyczne
87 Sławomir OborskiZajęcia praktyczne i specjalizujące,
88 mgr Marek PawlaczykZajęcia praktyczne i specjalizujące,
89 Andrzej PietrzakZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
90 inż. Paweł ProszkiewiczZajęcia praktyczne
91 Ryszard RosińskiZajęcia praktyczne i specjalizujące
92 Marcin Smardzewskizajęcia praktyczne
93 mgr Leszek SzachewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
94 Grzegorz WnukiewiczZajęcia praktyczne
95 Piotr WnukiewiczZajęcia praktyczne i specjalizujące, diagnosta samochodowy
96 mgr Sławomir Lewandowskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
97 mgr Jacek Szymańskizajęcia praktyczne, nauka jazdy
98 mgr Konrad Żołnowskinauka jazdy


Autorami witryny ZSS s: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiska
Dzikujemy Dyrekcji oraz koleankom i kolegom za przekazywane materiay.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjcia na stronie www.zss.q4.pl s wasnoci osb na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody wacicieli jest niedozwolone.