Ogldaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

- kierownik szkolenia praktycznego

nauczane przedmioty: informatyka
e-mail >>

Ilo wychowankw - (82) >Autorami witryny ZSS s: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiska
Dzikujemy Dyrekcji oraz koleankom i kolegom za przekazywane materiay.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjcia na stronie www.zss.q4.pl s wasnoci osb na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody wacicieli jest niedozwolone.