Ogldaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

- kierownik warsztatów

nauczane przedmioty: Pracownie: elektrotechniki i elektroniki, diagnostyki samochodowej , zajęcia praktyczne specjalizujące, diagnosta samochodowy
e-mail >>Autorami witryny ZSS s: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiska
Dzikujemy Dyrekcji oraz koleankom i kolegom za przekazywane materiay.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjcia na stronie www.zss.q4.pl s wasnoci osb na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody wacicieli jest niedozwolone.