Anmot - Skoda sp. z o.o.

Spółka przygotowała 6 stanowisk dla uczniów Technikum Samochodowego. Uczniowie mogli sprawdzić się na stanowiskach w serwisie naprawczym i salonie sprzedaży. Dodatkową atrakcją dla młodzieży okazała się jazda próbna nowoczesnymi samochodami marki Skoda.
więcej >>

Auto - Centrum Wątarski

Firma przygotowała 6 stanowisk pracy. Uczniowie Technikum Samochodowego mieli możliwość sprawdzenia się na stanowiskach w serwisie naprawczym i salonie sprzedaży. Mogli przekonać się o znaczeniu relacji interpersonalnych między klientem i pracownikiem dla dobrego funkcjonowania firmy. więcej >>

Fabryka Porcelany sp. z o.o.

Spółka przygotowała 6 miejsc pracy. Uczennice Technikum Odzieżowego pracowały w dziale eksportu, dziale sprzedaży krajowej i dziale przygotowania produkcji. Miały możliwość poznania technologii wykonania produktów porcelanowych oraz nawiązania kontaktów z klientami firmy.
więcej >>

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Firma przygotowała 10 stanowisk pracy. Były to stanowiska typowo biurowe, ale również takie, które wymagały pewnych umiejętności i sprawności fizycznej. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego poznawali zawody: sekretarki, informatyka, księgowej, inspektora nadzoru, mistrza zmianowego, tokarza, montera instalacji sanitarnych, elektromontera, laboranta.
więcej >>

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.

Firma przygotowała 10 specjalistycznych stanowisk pracy dla uczniów Technikum Samochodowego. Po godzinnym przeszkoleniu BHP uczniowie zajmowali się:
1. Diagnostyką elektroniczną silnika i skrzyni biegów
2. Regeneracją zespołu autobusowego
3. Sprawdzaniem układu zasilania silnika sterowanego elektronicznie
więcej >>

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Zakład przygotował 11 miejsc pracy. Były to stanowiska biurowe, z wyjątkiem magazyniera. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego oraz Technikum Odzieżowego poznawali zawody: sekretarki, informatyka, księgowej, pracownika administracji, specjalisty ds. statystyki, rejestratorki, specjalisty ds. zamówień publicznych, magazyniera.
więcej >>

Odzieżowo - Metalowa Spółdzielnia Inwalidów

Spółdzielnia przygotowała 6 stanowisk pracy. Uczennice Technikum Odzieżowego po przeszkoleniu BHP mogły sprawdzić się na stanowiskach technologa, brakarza wyrobów gotowych, krojczego, magazyniera, pracowały również we wzorcowni i klejarni. Poznały park maszynowy zakładu. Warstwowały tkaninę, pomagały przy układach kroju a nawet obsługiwały nowoczesna stębnówkę.
więcej >>

Auto - Centrum - Toyota

Salon przygotował 12 miejsc pracy dla uczniów Technikum Samochodowego. Uczniowie pracowali przy obsłudze klienta - w dziale serwisu, dziale części i dziale sprzedaży samochodów. Różnorodność stanowisk pracy dała uczniom możliwość wykazania się i porównania teorii z praktyką.
więcej >>

Urząd Miasta Włocławek

Urząd przygotował 10 stanowisk pracy. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego i Technikum Odzieżowego pracowali w wydziałach geodezji, gospodarki komunalnej, komunikacji, spraw obywatelskich i w referacie obsługi urzędu.
więcej >>

Zarządca sp. z o.o.

Spółka przygotowała 7 miejsc pracy. Były to stanowiska biurowe. Uczennice Technikum Odzieżowego i uczeń Liceum Profilowanego obejmowali stanowiska administratorów, pracowali w dziale technicznym i w księgowości.
więcej >>

Auto - Serwis Renault

Firma przygotowała 7 miejsc pracy dla młodzieży z Technikum Samochodowego. Uczniowie mogli zapoznać się z obowiązkami pracowników w serwisie naprawczym i handlowym. Przekonali się, że dobre relacje z klientami stanowią o sukcesie firmy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o.

Firma przygotowała 10 stanowisk. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego oraz Technikum Odzieżowego pracowali w dziale BHP, dziale obsługi klienta, w kadrach i księgowości. Dodatkową atrakcją dla młodzieży było odwiedzenie nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów w Machnaczu oraz przewóz firmowymi ciężarówkami więcej >>


10 marca 2005 r. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych brali udział w II Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości zorganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.
Wydarzenie to jest dobrym przygotowaniem uczniów do wejścia na rynek pracy. Daje szansę młodzieży poznania struktury organizacyjnej firmy oraz specyfiki wybranego zawodu.
W dniu tym 101 uczniów naszej szkoły zgłosiło się do wyznaczonych zakładów pracy na terenie Włocławka, na konkretne, wcześniej przydzielone stanowiska.
Szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości Pani Jadwiga Waleczko nawiązała współpracę z dwunastoma firmami z terenu naszego miasta. Należą do nich:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o.
5. Zarządca sp. z o.o.
6. Urząd Miasta Włocławek
7. Anmot - Skoda sp. z o.o.
8. Auto - Centrum Wątarski
9. Auto - Serwis Renault
10. Fabryka Porcelany sp. z o.o.
11. Auto - Centrum -Toyota
12. Odzieżowo – Metalowa Spółdzielnia Inwalidów
Młodzież naszej szkoły 10 marca zgłosiła się do firm na godzinę 900, gdzie pod opieką wyznaczonych koordynatorów w ciągu 3 – 5 godzin poznawała tajniki zawodów. Uczniowie zapoznali się z zakresem obowiązków i zadań poszczególnych stanowisk pracy, po przeszkoleniu BHP wykonywali pod opieką fachowców określone zadania.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych składa serdeczne podziękowania wymienionym firmom za współpracę i szansę na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Więcej informacji o dniu Przedsiębiorczości na stronie internetowej www.junior.org.pl >>

 

 
POWRÓT