Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Firma przygotowała 10 stanowisk pracy. Były to stanowiska typowo biurowe, ale również takie, które wymagały pewnych umiejętności i sprawności fizycznej. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego poznawali zawody: sekretarki, informatyka, księgowej, inspektora nadzoru, mistrza zmianowego, tokarza, montera instalacji sanitarnych, elektromontera, laboranta.

 

IMG_0551.JPG
IMG_0552.JPG
IMG_0554.JPG
IMG_0556.JPG
IMG_0557.JPG
IMG_0558.JPG
IMG_0559.JPG
IMG_0560.JPG
IMG_0562.JPG
IMG_0563.JPG
IMG_0564.JPG
IMG_0565.JPG
IMG_0566.JPG
IMG_0567.JPG
IMG_0568.JPG
IMG_0569.JPG
IMG_0570.JPG
IMG_0571.JPG
IMG_0572.JPG

POWRÓT

Created by IrfanView