Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.

Zakład przygotował 11 miejsc pracy. Były to stanowiska biurowe, z wyjątkiem magazyniera. Uczennice i uczniowie Liceum Profilowanego oraz Technikum Odzieżowego poznawali zawody: sekretarki, informatyka, księgowej, pracownika administracji, specjalisty ds. statystyki, rejestratorki, specjalisty ds. zamówień publicznych, magazyniera.

 

obraz1.jpg
obraz10.jpg
obraz11.jpg
obraz12.jpg
obraz13.jpg
obraz14.jpg
obraz15.jpg
obraz16.jpg
obraz17.jpg
obraz2.jpg
obraz3.jpg
obraz4.jpg
obraz5.jpg
obraz6.jpg
obraz7.jpg
obraz8.jpg
obraz9.jpg

POWROT

Created by IrfanView