Wigilia 2006 w ZSS
 
UWAGA! Jeżeli film się przerywa należy wcisnąć pauzę i odczekać chwilę aż ściągnie się większy fragment filmu.

POWRÓT