SŁOWO O PATRONIE

Strona główna  

 

T. Kościuszko
Nazwisko Tadeusza Kościuszki (1746-1817) zyskało w historii Polski znaczenie niezwykłe i nadało miano insurekcji 1794 r. Student Szkoły Rycerskiej, Kościuszko w wieku 23 lat (1769) wyjechał na studia w zakresie inżynierii lądowej do Paryża na koszt dyrektora szkoły księcia Adama Czartoryskiego. Podążył do Ameryki w 1775 roku, przyczynił się wybitnie do zwycięstwa wojsk Stanów Zjednoczonych. Kierował tam pracami fortyfikacyjnymi (m.i.w West Point), przyczynił się do zwycięstwa pod Saratogą (17 października 1777r.) Po powrocie do kraju w 1784r., przez parę lat próbował życia prywatnego, osiadł w swym majątku Siechnowice.

W okresie Sejmu Czteroletniego był generałem wojsk koronnych (1789). Podczas wojny z Rosją w 1792r. otrzymał medal Virtuti Militari za współudział w zwycięstwie pod Zieleńcami. Odniósł także sukces jako dowódca w bitwie pod Dubienką. Po przystąpieniu króla do konfederacji targowieckiej udał się na emigrację do Galicji, a później do Lipska. Przewidziany na wodza powstania wyjeżdżał do Francji, gdzie starał się uzyskać pomoc dla Polski. Jako Naczelnik powstania 1794 roku stał się ogólnonarodowym przywódcą. Rozbił oddziały rosyjskie pod Racławicami.

Panorama racławicka

Doceniając konieczność pozyskania chłopów, wydał Uniwersał Połaniecki. Ranny pod Maciejowicami dostał się do niewoli rosyjskiej. Zwolniony w listopadzie 1796r przez cara Pawła I, wyjechał do Stanów Zjednoczonych ,gdzie przebywał do 1789r. Wezwany przez Napoleona I w 1806r., jako warunek współpracy z cesarzem postawił uprzednie ogłoszenie przez cesarza deklaracji w sprawie utworzenia Polski w granicach przedrozbiorowych z ustrojem wzorowanym na angielskim. Podobne warunki wysunął w 1815r. wobec cara Aleksandra I, konsekwentnie unikając politycznego angażowania się. Ostatnie lata życia spędził w Solunze, gdzie zmarł w 1817r. Zwłoki Tadeusza Kościuszki spoczywają na Wawelu. W testamencie obdarzył wolnością i ziemię chłopów w swym majątku Siechnowice. Podobnie, wcześniej polecił obdarzyć wolnością Murzynów w dobrach otrzymanych od rządu Stanów Zjednoczonych.

Tadeusz Kościuszko już za życia stał się symbolem walki o niepodległość Polski. Postawa Kościuszki była tematem nieznanych utworów literackich, muzycznych i dzieł malarskich, które ugruntowały jego sławę.
Panorama racławicka


"Imię jego należy do całego cywilizowanego świata, a jego cnoty całej ludzkości własnością"

Każdego roku z okazji Dni Patrona Szkoły uczniowie klas pierwszych przygotowując się do Turnieju Klas Pierwszych zobywają wiedzę o Tadeuszu Kościuszce - Patronie ZSS we Włocławku.


Urodził się 04.02.146r. w Mereczowszczyźnie (Wołyń). Pochodził ze średniej klasy. W powstaniu 1794 roku, był Naczelnikiem Sił Narodowych. W latach 1755-1760 uczył się u Pijarów w Lubieszowie, a później w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Uzupełniał wykształcenie w zakresie inżynierii wojskowej na studiach w Paryżu, po czym wrócił o kraju w 1774 roku. Jego pobyt w ojczyźnie nie jest długi, popadł w konflikt z hetmanem Józefem Sosnowskim. Emigruje Kościuszko do Ameryki Północnej i wsławia się odwagą w bitwie o Saratogę w 1777 roku. Do kraju powraca w 1784 roku i osiada w swym majątku w Siechnowicach. W 1792 roku w obronie Konstytucji 3-go Maja walczy w armii koronnej umiejętnie organizując współdziałanie różnych rodzajów wojsk. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej podał się do dymisji, czym wzbudził uznanie w kraju i poza jego granicami. W początkach 1793 roku bezskutecznie zabiega o pomoc Francji, we wrześniu przedstawia projekt powstania tym, którzy zadeklarowali do niego przystąpienie. Termin marzec 1794 roku wyznacza dopiero pod koniec lutego tegoż roku. 24.03.17794 roku zostaje ogłoszony w Krakowie Akt powstania, Tadeusz Kościuszko obejmuje funkcję Naczelnika. Jego wojska rozbijają armię rosyjską pod Racławicami umożliwiając przeprowadzenie dalszych działań zbrojnych.

Panorama racławicka Jako polityk docenił pozyskanie dla powstania chłopów i dlatego 06.05.1794 roku wydaje "Uniwersał Połaniecki" (inaczej Uniwersał Kościuszkowski), który znosił poddaństwo osobiste, ograniczał pańszczyznę. Po klęsce pod Maciejowicami dostał się Kościuszko do niewoli i zostaje uwięziony w Twierdzy Petropawłowskiej w Petersburgu.

W listopadzie 1796 roku uwalnia go Paweł I. Kościuszko udaje się najpierw do Ameryki, później przybywa do Paryża, gdzie zostaje przyjęty z honorami przez władze francuskie i emigrację polską.
W 1800 roku z inicjatywy T. Kościuszki wydana zostaje potajemnie w Paryżu napisana przez Jakobina Pawlikowskiego broszura "Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?". Odmawia Kościuszko także współpracy Napoleonowi, gdyż ten nie przyjmuje jego propozycji warunków ustrojowych wolnej Polski. Ostatnie lata życia Naczelnik spędza w Salur w Szwajcarii, tam też umiera 5.X.1817roku. Zwłoki jego spoczęły w grobach królewskich na Wawelu. W latach 1820-1822 usypano kopiec jego imienia pod Krakowem. W Stanach Zjednoczonych stawiano mu pomnik m.in. w Waszyngtonie, Chicago.

Dnia 11 czerwca 1979 roku Zespołowi Szkół Samochodowych we Włocławku nadano jego imię, a na tablicy pamiątkowej wmurowanej tego dnia napisano:

"Obywatel, który chce być dobrym Polakiem powinien poświęcić wszystko dla ojczyzny i być zawsze ludzkim i sprawiedliwym".
Pomnik Kościuszki na Wawelu

 

Obszerne fragmenty poświęcone Tadeuszowi Kościuszce pochodzą z pracy Sławomira Golisa, ucznia I Tsa w roku szkolnym 1998/99, który przygotowywał się do Turnieju Klas Pierwszych.

 

POWRÓT