E-dziennik
Od 1 października 2006 roku wprowadza się w szkole

dziennik elektroniczny / E - dziennik /

Rodzice, za pomocą Internetu będą mogli otrzymywać bieżące informacje o Waszych wynikach w nauce, frekwencji na zajęcia, zachowaniu, a także o otrzymanych pochwałach i wyróżnieniach.

Szczegółowe informacje o możliwościach pracy z E - dziennikiem przekażą Wam wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów, którzy na bieżąco będą odnotowywać w nim oceny, uwagi o zachowaniu, nieobecne godziny, pochwały i wyróżnienia.

Rodzice wszystkich uczniów zostaną przeszkoleni w zakresie posługiwania się E - dziennikiem na zebraniach w dniach:

21 września 2006 r. - dla uczniów klas maturalnych
27 września 2006 r. - dla uczniów klas pierwszych
11 października 2006 r. - dla uczniów pozostałych klas


POWRÓT