DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POSŁUCHAJ !!!

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości już po raz trzeci ( www.junior.org.pl ) . Jest dobrym przygotowaniem młodzieży do wejścia na rynek pracy. Włączenie się w Dzień Przedsiębiorczości daje uczniom szansę:

 • Poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu
 • Doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową
 • Zapoznania się z organizacja i zarządzaniem firmą.

Edycja tegorocznego przedsięwzięcia odbędzie się 15 marca. Zespół Szkół Samochodowych po raz trzeci angażuje się w Dzień Przedsiębiorczości. Stu uczniów i uczennic naszej szkoły z Technikum Samochodowego, Technikum Odzieżowego i Liceum Profilowanego (profil zarządzanie informacją) będzie zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności w dwunastu włocławskich firmach.

Lista firm biorących udział w III Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości skojarzonych z Zespołem Szkół Samochodowych we Włocławku:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o.
 5. Zarządca sp. z o.o.
 6. Urząd Miasta Włocławek
 7. Anmot – Skoda sp. z o.o.
 8. Auto – Centrum Wątarski
 9. Auto – Serwis Renault
 10. Odzieżowo – Metalowa Spółdzielnia Inwalidów
 11. Fabryka Lin i Drutu DRUMET S.A.
 12. Gazeta Pomorska Oddział we Włocławku

Młodzież naszej szkoły w wyżej wymienionych instytucjach będzie obejmować różne stanowiska: referent wydziałów geodezji, gospodarki, komunikacji, spraw obywatelskich i referatu obsługi Urzędu Miasta Włocławek, stanowiska naprawcze stacji obsługi pojazdów samochodowych, stanowiska w serwisie naprawczym i salonie sprzedaży salonów samochodowych, informatyk, magazynier, księgowa, sekretarka, pracownik administracji, specjalista ds. statystyki, rejestratorka, specjalista ds. zamówień publicznych, inspektor ds. ekonomicznych, laborant, monter instalacji sanitarnych, operator kotłów co, administrator, technolog, brakarz wyrobów gotowych, krojczy, konstruktor.

W pierwszej edycji Dnia Przedsiębiorczości brało udział dwudziestu uczniów i uczennic Zespołu Szkół Samochodowych.
W drugiej edycji 100 przedstawicieli naszej szkoły zdobywało praktyczna wiedzę w trzynastu włocławskich firmach.
Szczegółowe informacje na temat udziału naszej młodzieży w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości można znaleźć na stronach www.zss.q4.pl

Młodzież Zespołu Szkół Samochodowych wraz z dyrekcją i nauczycielami pragnie podziękować wszystkim firmom za współpracę i umożliwienie odbycia praktyk.

Szkolny koordynator
III Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości
przy Zespole Szkół Samochodowych
Jadwiga Waleczko


POWRÓT