"Pamiętamy o Tobie – ¶więty Mikołaj i ja"
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNO¦CI
Uczestniczyli¶my w koncercie charytatywnym pod nazw± "Pamiętamy o Tobie ¦więty Mikołaj i ja" organizowanym przy udziale Włocławskiego Centrum Edukacji i Promocji Kultury.
POWRÓT