Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

youtube.com

Drodzy Absolwenci!

Zwracamy się z prośbą o wysyłanie informacji na temat swoich dalszych losów po opuszczeniu murów naszej szkoły. Czy pracujecie? Czy podjęliście naukę? Czekamy na Wasze listy.

Informacje prosimy przesyłać na adres: webmaster@zss.q4.pl

I Zjazd Absolwentów

Zobacz osoby, które pozostawiły swój kontakt >>

Liczba wpisanych absolwentów do bazy: 13437

UWAGA: Jeżeli posiadasz zdjęcie grupowe swojej klasy prześlij je na ardes szkoły -
(w tytule napisz rok ukończenia oraz nazwę klasy)


suma: 95
suma: 131
suma: 206
suma: 248
suma: 321
suma: 317
suma: 302

suma: 309
suma: 228
suma: 249
suma: 198
suma: 197
suma: 206
suma: 266

suma: 248
suma: 260
suma: 258
suma: 288
suma: 294
suma: 285
suma: 442

suma: 406
suma: 464
suma: 426
suma: 407
suma: 555
suma: 496
suma: 478

suma: 485
suma: 264
suma: 318
suma: 393
suma: 311
suma: 297
suma: 317

suma: 307
suma: 278
suma: 269
suma: 286
suma: 316
suma: 203
suma: 204

2019 >>
4 TSA
4 TSB
4 TSD
4 TIA
3 LOA
3 LOB
3 AZ
3 CZ
suma: 188
suma: 217
suma: 178

GRAFICZNE ZESTAWIENIE ILOŚCI ABSOLWENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

ROK - 1975
ROK - 1976
ROK - 1977
ROK - 1978
ROK - 1979
ROK - 1980
ROK - 1981
ROK - 1982
ROK - 1983
ROK - 1984
ROK - 1985
ROK - 1986
ROK - 1987
ROK - 1988
ROK - 1989
ROK - 1990
ROK - 1991
ROK - 1992
ROK - 1993
ROK - 1994
ROK - 1995
ROK - 1996
ROK - 1997
ROK - 1998
ROK - 1999
ROK - 2000
ROK - 2001
ROK - 2002
ROK - 2003
ROK - 2004
ROK - 2005
ROK - 2006
ROK - 2007
ROK - 2008
ROK - 2009
ROK - 2010
ROK - 2011
ROK - 2012
ROK - 2013
ROK - 2014
ROK - 2015
ROK - 2016
ROK - 2017
ROK - 2018
ROK - 2019


Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.