UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW
UKOŃCZENIA W KLASACH MATURALNYCH
2008-04-25

W dniu 25 kwietnia 2008 roku społeczność Zespołu Szkół Samochodowych pożegnała 218 absolwentów Technikum Samochodowego, Technikum Uzupełniającego i Liceum Profilowanego. Pan Dyrektor Ryszard Suwała w swym wystąpieniu pogratulował młodzieży ukończenia szkoły oraz życzył sukcesów na egzaminach zewnętrznych. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrodzono najlepszych absolwentów. Nagrodę Patrona Szkoły I stopnia otrzymali Paweł Proszkiewicz (średnia ocen 5,03) i Joanna Marciniak (średnia ocen 5,00). Nagrodę Patrona Szkoły II stopnia otrzymali: Jarosław Polak, Tomasz Politowski, Paulina Rybska, Kamil Rybacki, Łukasz Kapuściński, Joanna Wnukiewicz, Magdalena Karczewska, Jakub Grabowski, Patrycja Kowalewska, Kamila Rajska, Marcin Masłowski. Ponadto wręczono 12 nagród książkowych za wyniki w nauce, 5 listów pochwalnych 38 nagród za udział w zajęciach pozalekcyjnych. Dyrektor nagrodził także za wyjątkowa obowiązkowość i wzorowa frekwencję na zajęciach Piotra Raniszewskiego. Ukończenie szkoły to dla młodych ludzi czas startu w dorosłe życie, dlatego Kochani Absolwenci życzymy Wam wszelkiej pomyślności, radości, szczęścia oraz zawsze trafnych życiowych wyborów. Powodzenia!


SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash >> . If you have Flash installed, click to view gallery

Start Slide Show PicLens

Zainstaluj wtyczkę PicLens ze strony www.cooliris.com do twojej przeglądarki a zobaczysz powyższą galerię w zupełni innym wymiarze!!! >>
Na danej stronie kliknij zielnoną ikonkę z napisem Download


POWRÓT