Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
2007-10-31

Dzień Zmarłych to czas zadumy, refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli. W przeddzień swięta z inicjatywy Samorzadu Uczniowskiego, dokładnie o godz. 11.00 przedstawiciele wszystkich klas zapalili znicze pod obeliskiem upamiętniajacym wydarzenia historyczne dzielnicy Grzywno.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

POWRÓT