Zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych.
2007-09-20
W dniu 20 września 2007 roku o godzinie 15.30 odbyło się zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych.
  • Dyrektor Szkoły Pan Ryszard Suwała zaprezentował Rodzicom szkołę w tym sukcesy i osiągnięcia uczniów.
  • Pan Robert Feter zapoznał rodziców z zasadami korzystania z dziennika elektronicznego.
  • Rodzice uczniów klas pierwszych wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołów artystycznych promujących działalność pozalekcyjną szkoły.
  • Po zakończeniu spotkania z dyrekcją szkoły odbyły się zebrania z wychowawcami klas. Tam zapoznano rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wymaganiami stawianymi młodzież oraz zasadami i formami pracy.
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash >> . If you have Flash installed, click to view gallery

POWRÓT