BEZCENNY DAR
2007-09-17
W dniu 17 września w godzinach od 10 - 15 odbyła się w naszej szkole wielka akcja Honorowego Oddawania Krwi.
SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery

POWRÓT