Goście z UE
Spotkanie studyjne

W dniu 18 maja 2006 r. Zespół Szkół Samochodowych gościł międzynarodową kadrę kierowniczą instytucji
oświatowych z Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Turcji. Organizatorem tej wizyty była Szkoła
Podstawowa nr 2 we Włocławku, która zaprosiła ZSS do udziału w programie promującym polski system edukacyjny
w krajach Unii Europejskiej pod hasłem "Uczeń jako aktywny uczestnik życia społecznego" ("Pupil as an active
participant of community life").

Do akcji zaangażowała się grupa młodzieży ze wszystkich typów szkół naszej placówki.

Nauczyciele aktywnie zaangażowali się do akcji przygotowującej młodzież naszej szkoły do przyjęcia gości:
Nauczyciele języków obcych, Monika Bienias, Magdalena Moszczyńska-Pętkowska, Katarzyna Siwek- Barska,
Emila Maślanka, przygotowali młodzież od strony językowej.
Anna Grabowska-Dąbek zajęła się przygotowanie materiałów dotyczących działalności PCK, Ruchu Czystych Serc
i pracy pedagogów na terenie naszej szkoły.
Opiekunowie orkiestry szkolenie, Grzegorz Augustynowicz i A. Marciniak, przygotowali występ zespołu
muzycznego.
Elżbieta Borowska zaprezentowała występ sekcji tanecznej.
Kierownik warsztatów, Ryszard Suwała, przedstawił pracę warsztatów szkolnych.

Wizyta obejmowała krótki poczęstunek w trakcie, którego goście spotkali się z dyrekcją szkoły. Następnie
miało miejsce spotkanie z przedstawicielami społeczności uczniowskiej, prezentacja warsztatów szkolnych i
budynku szkoły. W trakcie tych spotkań goście zapoznali się ze struktura i organizacja ZSS.
Ponadto goście wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu orkiestry dętej i sekcji wokalnej oraz obejrzeli
prezentacje w wykonaniu sekcji tanecznej.
Wizyta zakończona została pamiątkowym zdjęciem i wręczeniem upominków.

gosciezue02.jpg
gosciezue03.jpg
gosciezue04.jpg
gosciezue05.jpg
gosciezue06.jpg
gosciezue07.jpg
gosciezue08.jpg
gosciezue09.jpg
gosciezue10.jpg
gosciezue11.jpg
gosciezue12.jpg
gosciezue13.jpg
gosciezue14.jpg
gosciezue15.jpg
gosciezue16.jpg
gosciezue17.jpg
gosciezue18.jpg
gosciezue20.jpg
gosciezue21.jpg
gosciezue22.jpg
gosciezue23.jpg
gosciezue24.jpg
gosciezue25.jpg
gosciezue26.jpg
gosciezue27.jpg
gosciezue28.jpg

POWRÓT