Nagrody Patrona Szkoły
10-02-2006

Najwyższe wyniki w nauce w pierwszym okresie roku szkolnego 2005/2006 otrzymali:

Jarosław Polak klasa 2 TsE średnia ocen 5.0 zachowanie wzorowe
Żaneta Kleips klasa 4 TO średnia 4,9 zachowanie wzorowe
Kinga Prokopiak klasa 4To średnia 4,8 zachowanie wzorowe

Uczniowie Ci w dniu 10.02.06 zostali nagrodzeni przez dyrektora Nagrodą Patrona Szkoły.
Otrzymali także interesujące pozycje książkowe.
POWRÓT