NAUKA JAZDY
Strona główna
Nauka jazdy


W Zespole Szkół Samochodowych istnieje możliwość uzyskania przez uczniów
prawa jazdy kategorii B.

  • Szkoła prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców, tylko dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych.
  • Do kursu może przystąpić uczeń, który ukończył 17 lat, jednak do zdania egzaminu państwowego zostanie dopuszczony po ukończeniu 18-tego roku życia.
  • Szkolenie teoretyczne odbywa się u nas w ramach obowiązkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, w tym z przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
  • Zajęcia praktyczne obejmują 31 godzin jazdy samochodem osobowym marki CITROËN C3  w ruchu miejskim, pozamiejskim oraz na placu manewrowym
  • Testy z wykorzystaniem programu komputerowego TEST stosowanego na egzaminie państwowym, odbywają się w szkolnej pracowni komputerowej.
  • Uczniowie naszej szkoły na egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, spośród wszystkich Ośrodków Szkolących Kierowców na kategorię B prawa jazdy osiągają
    najwyższe wyniki zdawalności.

PAMIĘTAJ !!!

"Samochodówka" jest jedyną szkołą we Włocławku, w której możesz zrealizować kurs nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy kategorii B w ramach programowych zajęć szkolnych.
Nasza szkoła zapewni Ci prawie 100% zdawalność na państwowych egzaminach na prawo jazdy.

Opracowała: mgr inż. Krystyna Pyda
Wyniki egzaminów państwowych za okres:od 2000 roku do 31 maja 2009 roku

Wybierz po lewej strony egzamin praktyczny lub teoretyczny

Szkoła posiada własny plac manewrowy i samochody szkoleniowe marki Citroen C3.PRACOWNIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO -
AUTOTRENAŻERY
PRACOWNIA KOMPUTEROWA - ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Z PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
PROGRAM KOMPUTEROWY "TEST" NA KATEGORIĘ B PRAWA JAZDY
POWRÓT