W dniu 21 marca 2007 roku od godziny 1000 do 1300.
odbędą się "DRZWI OTWARTE"
W programie zwiedzanie szkoły i warsztatów szkolnych oraz inne atrakcje.
Mile widziane grupy zorganizowane.


ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Szkoła z tradycjami. Należy do Klubu Przodujących Szkół. Jest laureatką konkursu "Super Szkoła 2001". Posiada nowoczesny obiekt dydaktyczny z salą gimnastyczną oraz własne warsztaty branży samochodowej do realizacji zajęć praktycznych. Przygotowuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Zobacz film promocyjny przygotowany na promocję Zespołu Szkół Samochodowych na rok szkolny 2007/2008
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2007/2008
 
UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!! - NABÓR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
TECHNIKUM NR 5
 • kierunek: technik mechanik;
  specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych;
  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


TECHNIKUM NR 5
 • kierunek: technik technologii odzieży;
  specjalność: technik technologii odzieży;
  Nauka trwa 4 lata
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


LICEUM PROFILOWANE NR V
 • / także z oddziałami integracyjnymi /
  profil: zarządzanie informacją
  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
  Nauka trwa 3 lata
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 5
 • zawód: technik mechanik;
  specjalizacja:obsługa i naprawa pojazdów samochodowych;
  Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


SZKOŁA POLICEALNA NR 5
 • zawód: technik informatyk;
  Nauka trwa 2 semestry
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


 
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 3
 • zawód: technik mechanik;
  specjalizacja:obsługa i naprawa pojazdów samochodowych;
  Nauka trwa 3 lata

zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA


SZKOŁA POLICEALNA

 • zawód: technik informatyk;
  Nauka trwa 2 semestry
zobacz szczegóły >>
FORMULARZ
DO POBRANIA

 
 

SZKOŁA ZAPEWNIA

 • Bardzo dobre warunki w nowoczesnej szkole oraz w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień w zajęciach pozalekcyjnych: orkiestra dęta, zespoły instrumentalno-wokalne, zespół taneczny, zespoły sportowe i sportów obronnych, siłownia, kawiarenka internetowa, Szkolny Klub Europejski.
 • Interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz w pracach na rzecz szkoły: nagroda - stypendium Patrona Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe, zapomogi.
 • Odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły ( 054 ) 232-58-13

 

TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW

NA ROK 2007/2008

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

- Do trzyletniego liceum profilowanego, trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletnich techników:

 1. Składanie dokumentów odbywa się w terminie
  od 29 maja do 14 czerwca 2007r. do godziny 1200 .
 2. Uzupełnianie dokumentów wymaganych przez szkołę - do
  dnia 25 czerwca 2007r. do godziny 1500 .
 3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół -
  27 czerwca 2007r. o godz. 1200 .
 4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole - do dnia 29 czerwca 2007r. do godziny 1200 .
 5. W szkołach, które nie dokonały pełnego naboru do 27 czerwca 2007r składanie dokumentów odbywa się do 3 lipca 2007r. do godziny 1200 .
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - 4  lipca 2007r. do godziny 1200 .

- Do trzyletniego technikum uzupełniającego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej:

 1. Składanie dokumentów do dnia 11 czerwca 2007r.
 2. Przyjmowanie dokumentów uzupełniających wymaganych przez szkołę - do dnia 25 czerwca 2007r.
 3. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły - 26 czerwca 2007r.

- Do szkół policealnych i szkół dla dorosłych:

 1. Składanie dokumentów do szkoły do dnia 17 sierpnia 2007r.
 2. Ogłoszenie listy przyjętych - 24 sierpnia 2007r.