Dyrektor
mgr inż. Ryszard Suwała

nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych
Wicedyrektor
mgr inż. Janusz Karczmarczyk

nauczyciel przedmiotów technicznych
Wicedyrektor
mgr Barbara Jastrzębska

nauczyciel języka rosyjskiego
Wicedyrektor
mgr Katarzyna D±browska

nauczyciel języka polskiego
POWRÓT