HISTORIA SZKOŁY

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku powstał w 1974 roku. Początkowo w szkole kształcono uczniów tylko w kierunku samochodowym. W 1985 roku wprowadzono nowy profil kształcenia – kierunek odzieżowy, a od 2003 informatyczny.


Obecnie, uczy się ponad 1500 uczniów w technikum, liceum profilowanym, zasadniczej szkole zawodowej. Dużą popularnością wśród młodzieży i ich rodziców cieszy się szkoła ze względu na dostosowanie do potrzeb rynku pracy atrakcyjnych kierunków kształcenia oraz nowoczesnej bazie do szkolenia teoretycznego i praktycznego.


Od 1 września 2001 roku Zespół Szkół Samochodowych przeprowadził się do nowej siedziby przy ulicy Leśnej 1a. Właściwie jest to cały kompleks obiektów położony w urokliwym miejscu, niemal w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Szkoła na miarę XXI wieku. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesne środki audiowizualne, dzięki czemu młodzież ma zapewnioną wysoką jakość kształcenia. Cztery doskonale wyposażone pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu pozwalają na indywidualną kontrolę procesu nauczania.
Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki z czytelnią, siłowni, sal do zajęć artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i kawiarenki internetowej również w godzinach popołudniowych.
Teren wokół szkoły jest starannie i pięknie zagospodarowany. Kompleks wybudowanych i oddanych do użytku boisk szkolnych w otoczeniu pięknych zieleńców przyciąga wzrok także okolicznych mieszkańców.
Przyjemnie jest przebywać i uczyć się w takim miejscu.


Bazę do szkolenia praktycznego stanowią bardzo dobrze zorganizowane i wyposażone warsztaty szkolne, położone w pobliskim sąsiedztwie szkoły, przy ulicy Żytniej 10. Specjalistyczna aparatura i nowoczesny sprzęt znajdujący się w pracowniach samochodowych oraz odzieżowych pozwala na efektywny przebieg zajęć praktycznych. Wielkie znaczenie dla poziomu kształcenia uczniów ma również fakt, że szkolne warsztaty posiadają:
- uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
- autoryzacje na wykonywanie gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw pojazdów marki FIAT.
Warsztaty prowadzą również działalność usługową o bardzo szerokim zakresie i wysokiej jakości. Znane są z tego nie tylko w środowisku lokalnym.
W klasach o profilu samochodowym szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia teoretyczne przeprowadza się w pracowniach wyposażonych w autotrenażery, do dyspozycji są własne place manewrowe i sześć samochodów szkoleniowych marki FIAT PUNTO.


ZSS wpisał się na trwałe w pejzaż naszego miasta. Przez 30 lat dyrekcja i kadra pedagogiczna, kształcąc i wychowując kolejne pokolenia nie tylko włocławiaków, budowały wizerunek Szkoły, czyniąc ją ważną i potrzebną w naszym regionie. Trudno dziś sobie wyobrazić włocławskie szkolnictwo zawodowe bez popularnej "Samochodówki".


Tradycją szkoły jest bogata i różnorodna, ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży działalność pozalekcyjna. W ramach tych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania talentów, poszerzania swoich zainteresowań muzycznych, sportowych, artystycznych i motoryzacyjnych.
Na terenie placówki działają: zespoły wokalno – instrumentalne, zespół poezji śpiewanej, kabaret, zespół redakcyjny szkolnej gazetki, koła sportowe i sportów obronnych, Klub Młodych Ekologów, Klub Europejski "Eurobryka", Koło Twórczości Artystów Regionu Dobrzyńsko - Kujawskiego, koło recytatorskie, koło motoryzacyjne, koło miłośników mody, zespół taneczny, PCK. Chlubą szkoły jest szkolna orkiestra dęta, która nie tylko uświetnia uroczystości szkolne, ale również bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta. Kilkakrotnie była wyróżniana na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. Tam również nagrody zdobywały wokalistki szkolnych zespołów muzycznych.


W ZSS odbywa się wiele uroczystości, związanych z życiem szkoły, rocznicami, świętami państwowymi i lokalnymi.
Najważniejsza ze szkolnych wieloletnich tradycji związana jest z osobą Tadeusza Kościuszki. Nagrodą Patrona Szkoły wyróżniamy najlepszych uczniów w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Corocznie - w listopadzie - obchodzone są Dni Patrona Szkoły, podczas których odbywa się:
- Pojedynek Klas Pierwszych
- Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
- Konkurs Motoryzacyjny
- Konkurs Wiedzy o Modzie
- Wybory Miss i Mistera Szkoły
- Turniej Sportowy
- Dyskoteka dla Samorządu Szkolnego
- Występy szkolnych zespołów artystycznych
Dni Patrona to wielkie święto, cieszące się dużą popularnością wśród całej szkolnej społeczności.


Tradycyjnie od wielu lat mają miejsce w szkole wieczory poezji organizowane w ramach współpracy ze środowiskiem regionalnych twórców - poetów, malarzy, muzyków. Gośćmi m.in. byli: Krystyna Bojarska, Krystyna Sarnowska, Maria Danuta Betto, Mikołaj Konczalski, Marian Szczepański. Współpraca z takimi osobami pomaga w promowaniu twórczości naszych szkolnych artystów. Umożliwia młodym ludziom udział we współtworzeniu dorobku kulturalnego miasta i regionu.
Z dużym zaangażowaniem włącza się młodzież co roku w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowując cykl imprez charytatywnych.
Z rozmachem przygotowywane są co roku Drzwi Otwarte dla przyszłych uczniów, którzy z bliska mogą się przekonać o atrakcyjności ZSS.
Ciekawą imprezą jest również pokaz mody organizowany przy współpracy z lokalnymi producentami odzieży.
Odbywają się także liczne prelekcje i spotkania o tematyce prozdrowotnej. W ramach walki z nałogami realizowane były przez uczniów spektakle teatralne. Jeden z nich pt. "Przykazanie dziesiąte i pół - Nie pij" został wyróżniony przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szkolne zespoły zapewniają oprawę muzyczną większości imprez, co bez wątpienia zwiększa ich atrakcyjność.


Z ciekawą i ambitną inicjatywą wystąpił w 2001 roku Samorząd Uczniowski, zgłaszając ZSS do Ogólnopolskiego Konkursu na Super Szkołę, organizowanego przez redakcję "Super Expressu". W finałowych zmaganiach zajęliśmy III miejsce.
Znaczące osiągnięcia ma młodzież ZSS w zawodach sportowych i sportach obronnych. W XX i XXV Zawodach Sportowo - Obronnych "Sprawni jak żołnierze" drużyna z "Samochodówki" była pierwsza w Polsce.
Po najwyższe laury (I i II miejsca) sięgnęły też uczennice Technikum Odzieżowego biorące udział w trzech ogólnopolskich konkursach o tematyce odzieżowej.
Uczniowie Technikum Samochodowego wywalczyli udział w Ogólnopolskim Finale Turnieju Motoryzacyjnego.
Liczba pucharów i dyplomów zdobytych w licznych zawodach, konkursach, turniejach i olimpiadach jest powodem do dumy i motywacją do dalszej nauki i pracy, zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Świadczy o talentach i dużym zaangażowaniu uczniów Zespołu Szkół Samochodowych.


Dyrekcja i nauczyciele wkładają wiele wysiłku w to, by szkoła była przyjazna dla uczniów. W swoich działaniach starają się zapewnić młodzieży możliwość wszechstronnego rozwoju, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. W niemałym stopniu to się udaje, o czym świadczą losy naszych absolwentów. Około 80% kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Wielu z nich po ukończeniu studiów podejmuje pracę w ZSS w charakterze nauczycieli.

 

 

 

Przeczytaj po rosyjsku!

POWRÓT