Dni Patrona Szkoły mają wieloletnią tradycję. Każdego roku w listopadzie odbywa się w "Samochodówce" wielkie święto. Panuje podniosły nastrój podkreślony strojem uczniów. Afisze i plakaty rozmieszczone w całym budynku informują o imprezach. Tradycją stał się Konkurs Wiedzy o Patronie, Konkurs Odzieżowy, Konkurs Motoryzacyjny, Turniej Sportowy o Puchar Dyrektora Szkoły. Najwięcej emocji zawsze wzbudza Turniej Klas Pierwszych - inwencja twórcza adeptów "Samochodówki" nie zna granic. Niezwykłą popularnością cieszą się także Wybory Miss i Mistera Szkoły.

Na zwycięzców poszczególnych zmagań zawsze czekają interesujące nagrody. W kalendarz obchodów Dni Patrona Szkoły na stałe wpisały się także Wieczory Poezji poświęcone twórczości artystów regionu.

To kilkudniowe szkolne święto jest nie tylko podniosłe, ale i radosne. Uczniów wówczas nie wolno pytać, stawiać im ocen niedostatecznych, robić sprawdzianów wiedzy. A na zakończenie Dni Patrona odbywa się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski dyskoteka dla całej społeczności szkolnej.

Zapraszamy na relację z obchodów Dni Patrona Szkoły.

 

 
POWRÓT