Próbne matury
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniach 22- 25 listopada 2016 roku odbywa się w naszej szkole próbna matura. Uczniowie przystępują do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) oraz jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Wyniki egzaminów próbnych zostaną przedstawione uczniom do 9 grudnia 2016 roku.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.