Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 25.04.2016 r. w bibliotece Zespołu Szkół Samochodowych obchodziliśmy „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.

  Z tej okazji przygotowano:
 1. test dla klas pierwszych, dzięki któremu uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat książki i prawa autorskiego,
 2. konkurs dla całej społeczności szkolnej pt. Książka jako przyjaciel - droga do rozwoju i wiedzy”, którego głównym celem było rozwijanie wiedzy i zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie oraz zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania jako miłej formy spędzania wolnego czasu. Pracę konkursową należało wykonać w 1 z 4 kategorii:
  • plastycznej - wykonanie plakatu,
  • medialnej - wykonanie fotografii, filmu, prezentacji PowerPoint,
  • literackiej - napisanie wiersza, opowiadania,
  • muzycznej - napisanie tekstu piosenki,
 3. wystawę poświeconą „Światowemu Dniu Książki i Praw Autorskich”,
 4. wystawę „Książka, to nie zawsze znaczy to samo?”
 5. tablicę „Warto przeczytać”, na której młodzież mogła zamieścić informacje o ciekawych pozycjach książkowych.

Ponadto młodzież wzięła udział w wykładzie na temat „Prawa autorskiego”, który został przygotowany i wygłoszony przez nauczyciela Samochodówki - p. Karolinę Wilmańską.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie nagród uczniom za udział w konkursach. Książka jako przyjaciel - droga do rozwoju i wiedzy”

W kategorii literackiej:

I miejsce: Szymon Głowiński - kl. 1 TsD, Tomasz Skrzek - kl. 2 TsA

II miejsce: Kamil Lewandowski - kl. 1 Cz

W kategorii medialnej:

I miejsce: Konrad Sowiński - kl. 1 TsD, Dominik Dykiert - kl. 1 TsB

II miejsce: Natalia Jeleń - kl. 2 LoA, Angelika Drzewiecka - kl. 2 LoA

III miejsce: Marcel Bronisz - kl.1 Cz

„Test sprawdzający wiedzę o książce i znajomość podstawowych pojęć z prawa autorskiego”

Nagrodzeni zostali:

I miejsce: Martyna Nowakowska - kl. 1 LoA

II miejsce: Szymon Głowiński - kl. 1 TsD

III miejsce: Igor Rutkowski - kl.1 TsD

Organizatorzy: W. Klepacz, I. ĆwiklińskaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.