Włocławska zapomniana ulica - mamy pierwsze miejsce w Polsce!
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie "Pamięć dla przyszłości - Miejsce Pamięci Zagłady Blisko Nas", organizowanym przez: Stowarzyszenie "Dzieci Holokaustu", Muzeum "POLIN", Ośrodek Rozwoju Edukacji i Żydowski Instytut Historyczny.

Uczestnicy konkursu zobowiązani byli do utworzenia na portalu społecznościowym Facebook fan page'u o miejscu związanym z zagładą Żydów.

Zespół uczniowsko - nauczycielski z Samochodówki postanowił upamiętnić ulicę Piwną, gdzie przy katorżniczej pracy w nieludzkich warunkach pracowali Włocławianie pochodzenia żydowskiego.

Fanpage polubiło 1729 osób, co jest dowodem na istniejącą w przestrzeni społecznej potrzebę przypominania i upamiętniania tragicznych wydarzeń wojennych mających miejsce we Włocławku.

Na stronie publikowano również relacje świadków represji wobec Żydów, wywiady z niosącymi pomoc i ocalałymi z Holakaustu.

Nie zabrakło także zdjęć i faktów historycznych związanych z obecnością społeczności żydowskiej we Włocławku przed 1939 rokiem.

Wszystkie te działania doceniła komisja konkursowa, która zwróciła szczególną uwagę na innowacyjność i kreatywność realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki projektu.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 22 czerwca 2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN" w Warszawie.

Koordynatorzy projektu: Anita Kaniewska - Kwiatkowska, Monika Lamka - Czerwińska, Robert FeterAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.