Wspaniałe wyniki egzaminów w zawodzie!
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Mamy się czym chwalić!

Nasi uczniowie uzyskali wysokie wyniki w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Technik informatyk - zdawalność     100%

Technik pojazdów samochodowych - zdawalność  91,95%

Kwalifikacja Pełna nazwa kwalifikacji Zdawalność
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 100%
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 91,95%


Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.