Debata na temat dopalaczy
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 8 grudnia 2015 roku odbyła się w naszej szkole debata na temat dopalaczy. Organizatorami przedsięwzięcia były następujące instytucje: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku, Komenda Miejska Policji we Włocławku, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Włocławku i Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku.

W debacie wzięła udział młodzież ze wszystkich włocławski szkół ponadgimnazjalnych.

Gośćmi honorowymi były: Pani Wiceprezydent Barbara Moraczewska oraz Pani Agnieszka Białopiotrowicz - Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego.

Na ławie ekspertów, którzy przysłuchiwali się debacie zasiedli: Pani Teresa Więczkowska - Wizytator Kuratorium Oświaty, Małgorzata Oborska - Wizytator Kuratorium Oświaty, Pani Ewa Karbowska ? przedstawicielka Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włocławku, nadkomisarz Małgorzata Marczak, nadkomisarz Małgorzata Kodymowska i młodszy inspektor Maciej Estkowski z Policji Miejskiej we Włocławku.

Moderatorem debaty była Pani Anna Grabowska - Dąbek - pedagog Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.

Dyskusja miała na celu uświadomienie młodzieży skutków zdrowotnych i społecznych sięgania po te nowe substancje psychoaktywne.

Podsumowaniem debaty byłe rekomendacje ze strony młodzieży, jakich działań profilaktycznych oczekują od szkół i instytucji.

Galeria zdjęć na portalu promocjewloclawskie.pl

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.