VII Ogólnopolski Tydzień Kariery
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
w Zespole Szkół Samochodowych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Pogadanka z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku - 19.X.2015
  Celem przedsięwzięcia było przedstawienie roli doradcy zawodowego w życiu młodego człowieka oraz przedstawienie ofert PUP skierowanych do absolwentów. W spotkaniu brali udział uczniowie klas: 4TsC, 4TsB, 4Ti, 1LoA, 2Ti . galeria >>
 2. Kalambury - jaki to zawód - szkolny konkurs - 19.X.2015
  Celem konkursu buło przedstawienie młodzieży poszczególnych zawodów na przykładzie kalamburów. Zajęcia zostały zrealizowane w klasie 1Ti. galeria >>
 3. Służby mundurowe - czy mam predyspozycje do wykonywania zawodu - 20.X.2015
  Celem spotkania była prezentacja procedur naboru do służb mundurowych: straży pożarnej. W spotkaniu brali udział uczniowie klas: 4TsC, 4Ti, 3Az, 2TsA, 2TsB, 2TsC, 2TsE, 2LoA. galeria >>
 4. Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie - 20.X.2015
  Warsztaty na temat "Jak sobie radzić ze stresem?" zostały zrealizowane w klasach 4TsC, 4TsD. galeria >>
 5. Służby mundurowe - czy mam predyspozycje do wykonywania zawodu - 21.X.2015
  Celem spotkania była prezentacja procedur naboru do służb mundurowych: policji. W spotkaniu brali udział uczniowie klas: 4TsA, 4TsD, 4Ti, 3Ti, 2TsE, 3TsB, 1TsA, 1TsB, 1Ti, 1LoA. galeria >>
 6. Pogadanka i warsztaty z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 21.X.2015
  Celem warsztatów było przedstawienie drogi do kariery zawodowej oraz roli doradcy zawodowego w życiu młodego człowieka. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wypełniali test pod nazwa: "Zbadaj swój typ inteligencji". W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas: 2TsB, 1LoA, 3LoA. galeria >>
 7. Warsztaty z doradcą zawodowym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku- 23.X.2015
  Tematyka spotkania dotyczyła poruszania się na rynku pracy. W trakcie warsztatów uczniowie klasy 4TsC redagowali zadania stawiane przed pracownikiem przy naborze do pracy. Wyciągali wnioski, które z zadań są zależne od nich samych, a które od pracodawcy i rynku pracy. galeria >>
 8. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Być przedsiębiorczym na co dzień" - 23.X.2015
  W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Pierwszy etap konkursu to test z zakresu podstawowych wiadomości z przedsiębiorczości. Drugi etap to prezentacja multimedialna  na temat. "Charakterystyka zawodu, przedstawienie różnych dróg dojścia do danego zawodu".
  Laureaci konkursu:
  I miejsce - Łukasz Chełminiak, uczeń klasy 1TsA
  II miejsce - Paula Błaszak, uczennica klasy 1Ti
  III miejsce - Łukasz Skierski, uczeń klasy 1TsB
 9. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery - zadanie ciągłe.
  Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do materiałów informacyjnych ułatwiających absolwentom wejścia na rynek pracy oraz wyboru dalszego kształcenia. Materiały znajdują się w bibliotece szkolnej. galeria >>

Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych:
J. Waleczko, M. Gurtowska, M. Mechuła, M. Dorsz, K. Bawolska, W. Klepacz, U.Fabijańska,.

Koordynator VII OTK w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.