VII Ogólnopolski Tydzień Kariery w ZSS
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Tegoroczna tematyka OTK "Poznaj swojego doradcę kariery".
Działaj sprawniej, szybciej, efektywniej, wybieraj, planuj,
zarządzaj swoją karierą edukacyjno - zawodową.

Partnerzy:

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku
 2. Komenda Miejska Policji we Włocławku
 3. Państwowa Straż Pożarna we Włocławku
 4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku
 5. Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN" we Włocławku
 6. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Pogadanka z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku na temat: "Rola doradcy zawodowego w życiu młodego człowieka. Oferta PUP skierowana do absolwentów"  - 19.X.
 2. Kalambury - jaki to zawód - szkolny konkurs - 19.X.
 3. Służby mundurowe - czy mam predyspozycje do wykonywania zawodu. Celem spotkania jest prezentacja procedur naboru do służb mundurowych: straży pożarnej - 20.X.
 4. prezentacja procedur naboru do służb mundurowych: policji - 21.X.
 5. Pogadanka i warsztaty z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na temat: "Droga do kariery zawodowej, rola doradcy zawodowego w życiu młodego człowieka" - 21.X.
 6. Projekt "Wygrane Pokolenie" w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Tematyka spotkań: rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa o bogactwie, ABC inwestowania, pieniądze w praktyce - 22.X.
 7. Spotkanie z doradcą zawodowym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku na temat: "Poruszanie się na rynku pracy" - 23.X.
 8. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Być przedsiębiorczym na co dzień" - 23.X
 9. Kącik Szkolnego Ośrodka Kariery - zadanie ciągłe. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących ułatwienia absolwentom wejścia na rynek pracy oraz wyboru dalszego kształcenia.
 10. Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Samochodowych: J.Waleczko, M.Gurtowska, M.Mechuła, M.Dorsz, K.Bawolska, W.Klepacz, U.Fabijańska,.

  Koordynator VII OTK w ZSS - Jadwiga WaleczkoAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.