Zebrania z rodzicami
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 17 września 2015 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyły się zebrania rodziców uczniów klas pierwszych.

Dyrektor Ryszard Suwała w swoim wystąpieniu zaprezentował szkołę, opowiedział o największych sukcesach i osiągnięciach uczniów.

Rodzice pierwszoklasistów wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry dętej.

Po zakończeniu części artystycznej zebrani wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie zapoznano rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz wymaganiami stawianymi młodzieży.


W dniu 17 września 2015 roku odbyło się zebranie rodziców uczniów klas maturalnych. Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców z organizacją nauki w klasach maturalnych oraz o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania przez zdających najwyższych wyników na egzaminach zewnętrznych.

Wytyczne zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.