Podsumowanie projektu
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 15 kwietnia 2015 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego "Szkoła Równego Traktowania".

W projekt (realizowany we współpracy z Fundacją - Centrum prof. Bronisława Geremka), którego realizacja rozpoczęła się w naszej szkole w listopadzie 2014 roku, zaangażowana była cała społeczność szkolna.

Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, podczas których uczyli się tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniu.

Przygotowano plakaty i filmy antydyskryminacyjne, które zostały zaprezentowane podczas uroczystości podsumowującej.

Samorząd Szkolny mianował p. Mariolę Dorsz na Szkolnego Rzecznika do spraw Równego Traktowania. Ogłoszono również Szkolne Zasady Równego Traktowania, które obowiązywać będą w naszej szkole. Gościem specjalnym uroczystości była Pani Agnieszka Kozakoszczak, koordynatorka projektu "Szkoła Równego Traktowania".

Foto: Michał ŚwierskiAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.