Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Sportu z 2004 roku w polskich szkołach ta data jest Dniem Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku po raz kolejny podjął inicjatywę mającą na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń.

17 kwietnia 2015 roku - w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim - zorganizowano Dzień Pamięci o Holocauście.

Był on poświęcony dzieciom ocalonym z Zagłady i zagadnieniu tożsamości. Zespoły uczniowskie zaprezentowały także kolaże wykonane na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu.

Ponadto, po zakończeniu uroczystości delegacja uczniów Zespołu Szkół Samochodowych złożyła pod Pomnikiem - Macewą bukiet żonkili, który jest symbolem pamięci o bohaterskich powstańcach z getta warszawskiego.

Foto: Michał Świerski

Foto: Michał Świerski

Foto: Robert FeterAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.