VII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

VII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
w Zespole Szkół Samochodowych

W ramach projektu "OTWARTA FIRMA" w Zespole Szkół Samochodowych realizowany był w dniach 17 - 21 listopada 2014r. cykl spotkań. ŚTP realizowany jest jednocześnie w 143 krajach na całym świecie. Projekt Otwarta firma, moduł "Biznes przy tablicy" realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przez cały tydzień w naszej szkole odbywały się rożne spotkania z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. W projekcie uczestniczyło ponad 800 uczniów samochodówki.

Tematyka spotkań:

  1. Finanse - prelekcje przedstawili przedstawiciele: Banku Pekao S.A., Stowarzyszenia Budowania Postaw i Świadomości Finansowej „SFIN”, Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
  2. Konsument - spotkanie poprowadziła Miejski Rzecznik Praw Konsumenta Urzędu Miasta Włocławek.
  3. Marketing firmy - spotkanie poprowadził przedstawiciel Jaworski Auto Sp. z o.o. Toyota Włocławek.
  4. Własna firma - warsztaty poprowadziła przedstawicielka Referatu Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta Włocławek.
  5. Pracownik i pracodawca - prelekcje i warsztaty poprowadzili: przedstawiciele Stowarzyszenia Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN", doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
  6. Etyczny biznes - pogadankę poprowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Współorganizatorkami przedsięwzięcia w szkole byly panie Jadwiga Waleczko, Iwona Ćwiklinska, Mariola Dorsz, Małgorzata Gurtowska, Wioletta Klepacz, Katarzyna Bawolska, Małgorzata Mechuła.

Koordynator VII ŚTP w ZSS
Jadwiga Waleczko

2014-11-18

2014-11-19

2014-11-19

2014-11-19

2014-11-20

2014-11-20

2014-11-21Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.