Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

18 września 2014 roku odbyło się zebranie rodziców uczniów klas maturalnych. Rodzice uzyskali niezbędne informacje na temat egzaminów zewnętrznych, jakie ich dzieci zdawać będą w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektor Ryszard Suwała poinformował zebranych o działaniach podejmowanych przez szkołę w celu uzyskania jak najwyższej zdawalności.

Wytyczne dotyczące zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przedstawiła wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.