Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 18 września 2014 roku o godzinie 15.30 odbyło się zebranie rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole.

Dyrektor Ryszard Suwała zapoznał rodziców pierwszoklasistów z zasadami panującymi w Samochodówce, przedstawił także nasze sukcesy i osiągnięcia.

Z wielkim aplauzem rodziców spotkał się koncert przygotowany przez szkolne zespoły artystyczne i orkiestrę dętą.

Po koncercie rodzice wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych sal, gdzie zostali szczegółowo zapoznani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, wymaganiami stawianymi młodzieży i formami pracy w Zespole Szkół Samochodowych. Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.