Warsztaty metodyczne.
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W dniu 17 kwietnia odbyły się warsztaty metodyczne Zespołu Nauczycieli Zajęć Praktycznych p.t. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel dla celów dydaktycznych. Warsztaty poprowadził p. Jacek Dąbrowski, a uczestniczyli w nich nauczyciele zajęć praktycznych. Zajęcia miały interesującą formę i połączone zostały z działaniami praktycznymi . Nie bez znaczenia było przybliżenie arkusza kalkulacyjnego Excel w kontekście zbliżającego się egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.