TELEWIZJA ADAMSAT  ZAPRASZA...
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Pierwszy dzień wiosny to w Zespole Szkół Samochodowych Dzień Talentów. Z tej właśnie okazji 21 marca 2012 roku Koło Teatralne zaprezentowało spektakl pod tytułem "Telewizja "Adamsat" zaprasza..." Młode talenty aktorskie - uczniowie naszej szkoły, wspomagani przez Panie: Karolinę Jasińską oraz Anitę Kaniewską-Kwiatkowską bawili publiczność inscenizacją kabaretową na podstawie utworów Adama Mickiewicza. Odwołali się w niej do takich dzieł wieszcza narodowego, jak: "Pan Tadeusz", "Romantyczność", "Lilije", "Lis i kozioł". Wykorzystane zostały także fragmenty liryków pisarza: "Niepewność", "Dobranoc" czy "Rozmowa". Ponadto, dla młodzieży oglądającej spektakl, został zorganizowany konkurs. Klasy rywalizowały ze sobą, rozpoznając tytuły dzieł, które przedstawiła młodzież. Zadanie było o tyle trudniejsze, że dzieła wieszcza zostały wzbogacone o elementy współczesne - na przykład karę zdradzieckiej żonie z ballady "Lilije" wymierzyła grupa uzbrojonych antyterrorystów, a historię lisa i kozła opowiadali, znani z programu telewizyjnego "Z kamerą wśród zwierząt", państwo Gucwińscy. Ponadto występ uświetniły piękne dekoracje, wprowadzające młodzież w fantastyczny, bogaty świat utworów mickiewiczowskich. Przygotowały je Panie: Ewelina Nowakowska oraz Kinga Zamerska. Ciężka praca młodych aktorów została nagrodzona gromkimi brawami. 23.03.2012 r. wystawiono spektakl po raz drugi.

Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.