Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - sprawozdanie
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

15 listopada  - prelekcja nt. "Własna firma"

Spotkanie z  właścicielem firmy - włocławskiego portalu internetowego www.q4.pl.
Celem spotkania było przedstawienie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, pomysłu na własny biznes, sposobów pozyskiwania funduszy oraz skuteczne zarządzanie firmą. W spotkaniu uczestniczyło około 130 uczniów.

16 listopada - tematyka spotkania "Etyczny biznes"

W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas integracyjnych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Odzieżowo - Metalowej Spółdzielni Inwalidów. Celem wycieczki było ukazanie uczniom naszej szkoły warunków pracy osób niepełnosprawnych, możliwość zatrudnienia i przede wszystkim wzbudzenie przekonania, że bariery na rynku pracy są do pokonania. W projekcie uczestniczyło około 100 uczniów.


17 listopada - prelekcja nt. "Marketing firmy"

Spotkanie z konsultantem firmy Auto - serwis Pasikowski sp. z o.o. na temat marketingu, reklamy i dystrybucji. Przedstawiciel firmy zaprezentował uczniom Technikum Samochodowego zasady działania salonu Renault we Włocławku. Młodzież mogła zapoznać się z analizą lokalnego rynku, jaką firma przeprowadza, narzędziami marketingu i formą sprzedaży. W spotkaniu uczestniczyło 102 uczniów.


18 listopada - prelekcja nt. "Firma a klient"

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta Urzędu Miasta, podczas którego uczniowie dowiedzieli się o prawach, ale też obowiązkach konsumenta, o sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich. Młodzież uzyskała praktyczną wiedzę, która może być wskazówką przy składaniu reklamacji i podejmowaniu decyzji kupna. W projekcie uczestniczyło około 100 uczniów.


19 Listopada - prelekcja nt. "Pracownik i pracodawca"

Warsztaty z udziałem młodzieży Technikum Samochodowego i Liceum Profilowanego z klas maturalnych nt. - "Wejście na rynek pracy". W ramach zajęć uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), poznali aktywne formy poruszania się po rynku pracy oraz zapoznali się z ofertą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło około 120 uczniów.


Koordynator II STP w Zespole Szkół Samochodowych - Jadwiga Waleczko.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.